Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Vertikālās ass vēja turbīnas efektivitāte

Nosaukums Vertikālās ass vēja turbīnas efektivitāte
Anotācija

Vēja enerģija ir viens no izplatītākajiem videi draudzīgas elektroenerģijas ieguves veidiem. Horizontālas ass vēja turbīnas un vertikālās ass vēja turbīnas ir izplatītākie risinājumu šādas enerģijas iegūšanai. Lielākā daļa no vertikālās ass vēja turbīnu variantiem var ražot elektroenerģiju pie mainīga vēja virziena bez pagriešanas mehānisms, kas to novietotu orientācijā pret vēju. Vertikālās ass turbīnām galvenās sastāvdaļas, kā ģenerators un turbīnas konstrukcijas balsts, ir novietoti tuvu zemei, tātad konstrukcija var būt vienkāršākā un vieglāka, kā arī ērtākā tās apkope ar mazākam izmaksām.

Atslēgas vārdi vertikālās ass vēja turbīna, vēja enerģija, jaudas koeficients
Autori Ilmārs Vīksne
Mārtiņš Irbe
Dāvis Bemberis
Struktūrvienība (25400) Mehānikas institūts
(25401) Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt vertikālās ass vēja turbīnas un gaisa plūsmas mijiedarbības modelēšanu un analīzi ar SolidWorks programmarūru. Tiks noteikti turbīnas lāpstiņu aerodinamisko spēku griezes momenti, jaudas koeficienti un plūsmas parametri izvelētajai turbīnas konstrukcijai pie dažādiem plūsmas sākuma nosacījumiem. SolidWorks Flow Simulation modelē plūsmas, izmantojot Navjē-Stoksa vienādojumus. Aprēķinus var veikt gan laminārām, gan turbulentām plūsmām. Virsmas un plūsmas robežslāņa modelēšanai tiek izmantota oriģināla divslāņu funkcija (Two-Scale Wall Function). Var veikt arī turbīnas konstrukcijas daudzparametru optimizāciju.

1. att. Plūsmas ātrumu diagrammas piemērs.

Iespējamais pielietojums Piedāvāto pakalpojumu var izmantot projektēšanas, izpētes un ražošanas uzņēmumos, kuri nodarbojas ar vēja enerģētisko iekārtu izstrādi, ražošanu un modernizāciju. Izstrādātie risinājumi ļaus paaugstināt vēja enerģijas pārveidošanas efektivitāti un līdz ar to palielināt enerģētiskas iekārtas lietderības koeficientu.
Priekšrocības

SolidWorks Flow Simulation efektivitāti apliecina daudzu testa uzdevumu risinājumi. Piedāvātais pakalpojums ir ekonomiski izdevīgs un ļauj klientam ietaupīt laiku, cilvēku, finanšu un citus resursus.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Koncepcijas eksperimentālā pārbaude: uzsākta izpēte un izstrāde (analītiskie / laboratorijas pētījumi), lai apstiprinātu prognozes par tehnoloģijas komponentēm
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojumu līgumi. • Sadarbības līgumi.
ID 138
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736