Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta
Jānis Lungevičs, Ernests Jansons, Kārlis-Agris Gross, Klāvs Stiprais

Tehnoloģijas apraksts

Slīdēšanas īpašību noteikšanai ar iekārtu nodrošina sekojošas informācijas iegūšanu: parauga kopējās distances slīdēšanas laiku, slīdēšanas starplaikus starp sensoriem, momentānos slīdēšanas ātrumus vismaz četros distances posmos.

1. att. Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta.

Iekārta (sk  1. att.) sastāv no statnes (1), slīpās plaknes (2), leņķa iestatīšanas mezgla (3), optiskajiem sensoriem (5), slīpās plaknes fiksācijas mezgliem (6) un parauga notveršanas/palaišanas mezgliem (7). Iekārta ļauj veikt slīdamības mērījumus ar minimālu operatora līdzdalību. Pielietojums

Iekārta paredzēta metālisku materiālu slīdēšanas pa ledu īpašību noteikšanai, bet to var pielietot arī citu materiālu slīdēšanas īpašību pētījumiem pa dažādu materiālu virsmām, piemēram, polimēru materiāls pa ledu, vai metāls pa metālu.Priekšrocības

Kā būtiskāko priekšrocību jāmin iespēju iekārtu izmantot slīdamības pētījumos pa ledu, jo konkrētais metodiskais risinājums ļauj noteikt pat ļoti minimālu virsmas modifikāciju ietekmi uz slīdēšanas procesu. Iespējams novērtēt izmaiņas, kuras neuzrādītu klasiskās metodes, kurās mēra dinamisko berzes koeficientu.Atslēgas vārdi

berzes koeficients,slīdēšana,slīdamība

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv