Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Sinhronais vējģenerators

Nosaukums Sinhronais vējģenerators
Anotācija

Vēja enerģija iegūšana ir izplatīts videi draudzīgas elektroenerģijas ieguves veids. Vēja enerģijas iegūšanas efektivitāte ir atkarīgā arī izmantotā ģeneratora veida. Sinhronie ģeneratori ir plaši izmantoti komerciālai elektroenerģijas iegūšanai. Tie pārveido dažādu turbīnu mehānisko jaudu elektriskajā, kas ir piemērota elektrotīklam.

Atslēgas vārdi vēja enerģija, sinhronais vējģenerators, ģenerators ar ierosmi no pastāvīgajiem magnētiem
Autori Nikolajs Levins
Edmunds Kamoliņš
Kārlis Sējējs
Kārlis Gulbis
Rihards Elmanis-Helmanis
Struktūrvienība (11213) Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
(11200) Enerģētikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Elektrisko iekārtu ražošana
Zinātniskās pētniecības darbs
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts sinhronais vējģenerators ar ierosmi no pastāvīgajiem magnētiem un koncentrisku (vienzobspoles) enkura tinumu. Ģeneratora konstrukcijas atšķirība no zināmām konstrukcijām ir tāda, ka ģeneratora zobu skaits ir izveidots proporcionāli divkāršotam enkura tinumu fāžu skaitam un ģeneratora poliem ir tikai viens kopīgs dalītājs, kurš vienāds ar divi, turklāt statora zobu un rotora polu skaits atšķiras par skaitli, kurš vienāds ar divi.

1. att. Vējģeneratora konstruktīvais variants un magnētisko spēka līniju skice.

Vējģenerators (1. att.) sastāv no zobota statora (1), uz kura divpadsmit zobiem (2) izvietotas divpadsmit enkura trīsfāzu tinumu spoles (3). Katra enkura spole aptver vienu statora zobu. Tinums ir koncentrisks, vienzobspoles. Uz rotora (4) izvietoti (kā piemērs) desmit poli (5), t.i. par diviem mazāk nekā statora zobu. Kopējais statora zobu un rotora polu skaita dalītājs ir vienāds ar 2. Pie liela fāžu skaita, piemēram, m=7, statora zobu skaits var būt vienāds, piemēram, ar 14 vai 28, bet rotora polu skaits būs 12 vai, attiecīgi, 26.

Iespējamais pielietojums Piedāvātais risinajums ir pielietojams uzņēmumi, kas nodarbojas ar vēja enerģētisko iekārtu izstrādi, ražošanu un modernizāciju.
Priekšrocības

Piedāvatajam ģeneratoram būtiski samazināts bremzējošais zobu moments starp statora zobiem un rotora poliem, kas nodrošina vējģeneratora darbības uzsākšanu pie zemāka vēja ātruma. Vienlaicīgi ir paaugstināts tinumu koeficients, t.i. paaugstinās īpatnējā jauda un vējģeneratora uzstādītās jaudas izmantošanas koeficients, paaugstinās drošums un kalpošanas resurss.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par iekārtas iegādi un uzstādīšanu. • Sadarbības un pētnieciskie projekti. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
Patenta numurs
  • 81
ID 142
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736