Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu

Nosaukums Sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu
Anotācija

Vēja enerģija iegūšana ir izplatīts videi draudzīgas elektroenerģijas ieguves veids. Vēja enerģijas iegūšanas efektivitāte ir atkarīgā arī izmantotā ģeneratora veida. Sinhronie ģeneratori ir plaši izmantoti komerciālai elektroenerģijas iegūšanai. Sinhroniem relaktances ģeneratoriem ir lielāka efektivitāte, ātrāka dinamiskā reakcija, zemākas uzturēšanas izmaksas un vienkāršāka konstrukcija salīdzinājumā ar cita veida ģeneratoriem.

Atslēgas vārdi vēja enerģija, vēja turbīna, ģenerators ar ierosmi no pastāvīgajiem magnētiem, relaktances ģenerators
Autori Edmunds Kamoliņš
Kārlis Sējējs
Rihards Elmanis-Helmanis
Kārlis Gulbis
Struktūrvienība (11213) Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
(11200) Enerģētikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Elektrisko iekārtu ražošana
Zinātniskās pētniecības darbs
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāta sinhronā relaktances ģeneratora ar papildu magnetizēšanu konstrukcija, kura izveidota no daudzpolu bezkontaktu ģeneratora ar zobotu rotoru (bez tinumiem) un statora, kura zobi aptverti ar enkura tinumu spolēm, kuras elektriski ir apvienotas ar ierosmes tinumu, un arī trīsfāžu transformatora, kurš savienots ar ģeneratora enkura tinumu spolēm. Transformatora sekundārais tinums ir slēgts trīsstūrī un tā izvadi ir savienoti ar taisngriezi.

1. att. Sinhronā relaktances ģeneratora ar papildu magnetizēšanu shēma.

Sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu (1. att.) sastāv no zobota rotora (1), kuram nav tinumu, un statora (2), uz kura zobiem (3) uzstādītas enkura tinumu spoles (4), kas elektriski apvienotas ar ierosmes tinumu. Enkura tinumu spoles slēgtas atvērtā trīsstūrī virknes-pretslēguma veidā. Dotajā shēmā ir izveidotas 24 enkura tinumu spoles (4) un tās ir izvietotas uz 24 statora zobiem (3). Rotora zobu (5) ir par 2 mazāk nekā statora zobu.

Iespējamais pielietojums Piedāvātais risinājums ir pielietojams uzņēmumi, kas nodarbojas ar vēja enerģētisko iekārtu izstrādi, ražošanu un modernizāciju. Sinhronie relaktances ģeneratori tiek lietoti kā mazas un vidējas jaudas vēja ģeneratori, kā arī citās energoiekārtās, kurām nepieciešama izejas sprieguma regulēšana plašos rotācijas frekvences diapazonos.
Priekšrocības

Piedāvātais ģenerators ir ar paaugstinātu drošumu un efektivitāti, kas sasniegta samazinot vara daudzumu un elektriskos zudumus ģeneratora tinumā, kurā ir apvienoti enkura un ierosmes tinumi, un ir paaugstināta ģeneratora īpatnējā jauda, izveidojot trīsfāžu tinumu ar paaugstinātu tinumu koeficientu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par iekārtas iegādi un uzstādīšanu. • Sadarbības un pētnieciskie projekti. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
ID 143
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736