Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Nanostrukturēta kompozīta iegūšanas paņēmiens

Nosaukums Nanostrukturēta kompozīta iegūšanas paņēmiens
Anotācija

Epoksīda polimēri ir materiāli ar plašām pielietojuma iespējam. Epoksīda polimērus izmanto kā matrices materiālus dažādiem kompozītu materiāliem. To mikrostruktūra nodrošina šādas īpašības strukturālās inženierijas vajadzībām: slodzes izturība, elektrovadītspēja un termoizturība.

Atslēgas vārdi epoksīda polimēri, nanostrukturēts kompozīts, kompozītu materiāli, ultravioletais starojums
Autori Jurijs Dehtjars
Sanda Kronberga
Marina Romanova
Ēriks Dombrovskis
Igors Kozaks
Struktūrvienība (25200) Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
(25201) Medicīnas fizikas un inženierijas katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
Cita veida ražošana
Inženierbūvniecība
Zinātniskās pētniecības darbs
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Nanostrukturēts kompozīts sastāv no epoksīda sveķu matrices un dielektrisko nanodaļiņu pildvielas. Saskaņā ar izgudrojuma paņēmienu pirms nanodaļiņu pievienošanas matricei nanodaļiņu virsmas elektrisko lādiņu modificē, apstarojot nanodaļiņas ar jonizējošo starojumu, piemēram, ar ultravioleto starojumu, kura fotonu enerģija ir lielāka par 5 eV. Nanodaļiņu apstarošanu veic istabas temperatūrā (20–25 °C). Epoksīda sveķu kompozīta elastības moduļa un maksimālā sprieguma atkarība no SiO2 nanodaļiņu apstarošanas ilguma ar ultravioleto starojumu ir parādīta 1. att.

1. att. Epoksīda sveķu kompozīta elastības moduļa un maksimālā sprieguma atkarība no SiO2 nanodaļiņu apstarošanas ilguma ar ultravioleto starojumu.

Iespējamais pielietojums Nanostrukturētu kompozītu materiālu iegūšanas paņēmienu var izmantot aviācijas industrijā, automobiļu ražošanā, kuģu būvē, būvkonstrukciju izgatavošanā un citās ražošanas un būvniecības jomās.
Priekšrocības

Pēc dielektrisko nanodaļiņu apstarošanas ar jonizējošo starojumu uzlabojas adhēzija starp epoksīda sveķu matrici un nanodaļiņām, rezultātā pieaug nanostrukturēta kompozīta mehāniskās īpašības.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi. • Sadarbības un pētnieciskie projekti. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
Patenta numurs
  • LV 15313 B
ID 144
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736