Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens

Nosaukums Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens
Anotācija

Svarīga ir filtrējošā elementa spēja adsorbēt mikroorganismus (vīrusi un mazāki mikrobi, kuru izmēri ir no 20–100 nm, baktērijās līdz 0,5–30 μm), jo šādu organismu filtrēšana tikai pēc izmēriem ir apgrūtināta. Mazo izmēru un masa dēļ praktiski nav iespējama mikroorganismu nosēdināšana gravitācijas spēku rezultātā. Lai paaugstinātu filtrēšanas efektivitāti tiek izmantoti graudaini filtrējošie elementiem (smiltis, stikls) ar uzlādētu virsmu.

Atslēgas vārdi filtrējošs elements, ūdens attīrīšana, mikroorganismi, jonizējošais (alfa) starojums
Autori Jurijs Dehtjars
Jūlija Pudnika
Tālis Juhna
Kamila Gruškeviča
Kristīna Tihomirova
Struktūrvienība (25201) Medicīnas fizikas un inženierijas katedra
(24301) Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra
(24601) Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Piedāvātais filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens ļauj efektīvāk izmantot filtrējošo materiālu, ieekonomēt energoresursus un nodrošina vienkāršāku ūdens filtra ekspluatāciju. Tiek piedāvāta ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens, kas paredz filtrējošā elementa (stikla daļiņu) iepriekšēju apstarošanu ar ultravioletā vai jonizējošo (alfa) starojumu un secīgu lietošanu. Filtrējošā elementa ūdens attīrīšanas no bioloģiskām šūnām, kas izgatavots lietojot šo paņēmienu, efektivitāte pamatojas uz stikla daļiņu uzlādēšanas parādību, kas nodrošina labāku mikroorganismu piesaisti.

Iespējamais pielietojums Piedāvātā paņēmiena lietošanas joma ir filtru izgatavošana, kas ir paredzēti ne tikai ūdens mehāniskai attīrīšanai, bet arī mikrobioloģiskai attīrīšanai, kas ir īpaši svarīgi attīrot dzeramo ūdens, ka arī peldbaseinu un līdzīgu objektu attīrīšanai, lai novērstu cilvēku saslimšanu ar infekciju slimībām.
Priekšrocības

Piedāvātais filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens ļauj efektīvāk izmantot filtrējošo materiālu, ieekonomēt energoresursus un nodrošina vienkāršāku ūdens filtra ekspluatāciju.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi. • Sadarbības un pētnieciskie projekti. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
Patenta numurs
  • LV 15200 B
ID 146
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736