Keramisks filtrs ar katalītisku pārklājumu
Vera Serga, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Andris Cimmers

Tehnoloģijas apraksts

Kompozīta materiāla iegūšanas tehnoloģija notiek divās neatkarīgās stadijās: 1. porainas keramikas matricas iegūšana; 2. Katalītiska pārklājuma iegūšana . Porainās keramikas matricas iegūšanai izmantota mikroizmēru oksīdu pulveru koncentrētas suspensijas liešanas metode. Porainu struktūru ar caurejošām porām nodrošina ūdeņradis, kas izdalās ķīmiskas reakcijas rezultātā. Pēc sacietēšanas un žāvēšanas materiāls tiek apdedzināts. 2. Pārejas elementu oksīdu nanodaļiņu pārklājuma iegūšanai uz keramiskās matricas tiek izmantota ekstrakcijas-pirolīzes metode, par izejvielām izmantojot attiecīgo metālu neorganisko skābju sāļus un organiskas skābes. Pirolīzes procesā uz keramikas virsmas un porās veidojas pārejas elementu oksīdu nanoizmēra daļiņas.Pielietojums

Kompozīta materiāls izmantojams karstu ar organiskiem savienojumiem piesārņotu šķīdumu vienlaicīgai filtrēšanai un organisko savienojumu katalītiskai sadalīšanai.Priekšrocības

Galvenās priekšrocības:

  • Vienlaicīga filtrēšana un organisku piesārņojošu vielu sadalīšana;
  • Iespējama karstu piesārņotu šķīdumu attīrīšana;
  • Iespējama daļēja vai pilnīga cēlmetālu aizvietošana ar pārejas elementu oksīdu nanodaļiņām heterogēnā katalītiskā procesā.Atslēgas vārdi

poraina keramika,filtrēšana,karsēšana,nanodaļiņas,pārejas elementu oksīdi

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv