Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Skābais heterogēnais katalizators biodīzeļdegvielas ražošanai

Nosaukums Skābais heterogēnais katalizators biodīzeļdegvielas ražošanai
Anotācija

Lētas, bet enerģētiski vērtīgas izejvielas parasti satur augstu brīvo taukskābju saturu. Sārmaino katalizatoru izmantošana biodīzeļa iegūšanā no izejvielām ar augstu taukskābju saturu ir neekonomiska. Izstrādātajam vairākkārt lietojamam, uz ogles bāzētam heterogēnam katalizatoram ir augsta aktivitāte uz brīvo taukskābju esterifikācijas reakcijām ar metanolu. Katalizatora atgūšana un reģenerācija ir viegli veicama.

Atslēgas vārdi Biodīzelis, esterifikācija, skābais heterogēnais katalizators
Autori Kristaps Māliņš
Valdis Kampars
Janis Brinks
Struktūrvienība (14800) Lietišķās ķīmijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Katalizatora iegūšanai tiek izmantotas lētas izejvielas - celuloze un koncentrēta sērskābe. Katalizators satur augstu SO3H, OH, COOH blīvumu. Katalizatoru var izmantot vismaz desmit reižu bez nozīmīgiem aktivitātes zudumiem, ja tiek izmantota izstrādātā reģenerēšanas metode. 

1. att. Uz ogles bāzēta heterogēnā skābā katalizatora (3) sintēze no celulozes (1) un sērskābes (2). Katalizatora izmantošana biodīzeļa (6) iegūšanai no taukskābēm (4) un metanola (5).

Katalizatora aktivitāte ir līdzīga, kāda tiek iegūta ar komerciālo Amberlyst-15 (brīvo taukskābju esterifikācijas konversija biodīzelī sasniedz >96.5%) identiskos apstākļos.

Iespējamais pielietojums Katalizators ir izmantojams augu vai dzīvnieku izcelsmes taukskābju esterifikācijas reakcijās.
Priekšrocības

Zema izejvielu cena, vienkārša katalizatora iegūšanas metode, katalizatora atkārtota izmantošana un augsta aktivitāte. 

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē
Vēlamais sadarbības veids Tehnoloģiju pārnese un līgumpētījumi
Patenti
  • P-14-15
ID 18
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403