Elektrisko staciju veidi un to īpatnības
Aleksandrs Dolgicers, Antans Sauļus Sauhats, Laila Zemīte

Tehnoloģijas apraksts

Pilnveidot un padziļināt zināšanas elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, sevišķi ņemot vērā ES enerģētikas politikas kursu zaļākas enerģijas ražošananai un siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanai. Sniegt ieskatu par elektrostaciju specifiku, to priekšrocībām un trūkumiem, kā arī transformācijas iespējām.Pielietojums

Kvalifikācijas paaugstināšana, jaunāko tehnloģiju apgūšana saistībā ar elektrisko staciju attīstību, kursi.Priekšrocības

Elektrisko staciju attīstības un darbības pārskats, zināšanu papildināšana par transformācijas procesu elektriskajās stacijās, zināšanu atjaunošana.Atslēgas vārdi

Elektroenerģija,ražošana,stacijas,ģenerācija

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv