Baltijas un kaimiņvalstu enerģētikas stāvoklis un attīstības tendences
Antans Sauļus Sauhats, Ļubova Petričenko, Laila Zemīte

Tehnoloģijas apraksts

Pilnveidot un padziļināt zināšanas par Baltijas un kaimiņvalstu enerģētikas stāvokli un attīstības tendencēm, izprast plānotos attīstības projektus tuvākajā reģionā, orientēties inovāciju ieviešanas procesos un principos enerģētikā.Pielietojums

Kvalifikācijas paaugstināšana un zināšanu pilnveide jautājumos par enerģētikas attīstības tendencēm Baltijas reģionā un kaimiņvalstīs, kā arī izpratne par plānotajiem attīstības projektiem un inovāciju procesiem enerģētikā.Priekšrocības

Enerģētikas attīstības tendenču pārzināšana Baltijas reģionā un kaimiņvalstīs, izpratne par attīstības projektiem un inovāciju procesu pārzināšana enerģētikā.Atslēgas vārdi

Elektroenerģētika, ražošana, patēriņš, attīstība

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv