Elektroenerģijas tirgi Ziemeļeiropas reģionā
Gatis Junghāns, Antans Sauļus Sauhats, Laila Zemīte

Tehnoloģijas apraksts

Pilnveidot un padziļināt zināšanas enerģētikas biržu funkcionēšanas mehanismos, cenu veidošanās sistēmā, orientēties Ziemeļvalstu elektroenerģijas cenas veidošanās procesos, iegūt zināšanas par instrumentiem, kas palīdz prognozēt iespejamās elektroenerģijas cenas svārstības.Pielietojums

Kvalifikācijas paaugstināšana un zināšanu pilnveide jautājumos par elektroenerģijas biržu cenu veidošanos un prognozēšanu.Priekšrocības

Enerģētikas un elektrības biržu procesu, cenu veidošanās mehānismu un to ietekmējošo faktoru pārzināšana, zināšanu pilnveidošana.Atslēgas vārdi

elektroenerģija, tirgus, birža, cena

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv