Atjaunīgie energoresursi, to attīstība
Ļubova Petričenko, Romāns Petričenko, Antans Sauļus Sauhats, Jānis Beriņš

Tehnoloģijas apraksts

Pilnveidot un padziļināt zināšanas par atjaunīgo energoresursu ievešanas plānošanu, izmantošanu, priekšrocībām un atjaunīgo resursu tehnoloģiju attīstību un tendencēm.Pielietojums

Kvalifikācijas paaugstināšana un zināšanu pilnveide jautājumos par atjaunīgo energoresursu izmantošanu, plānošanu un attīstības tendencēm, kā arī Latvijas pieredzi atjaunīgo energoresursu izmantošanā.Priekšrocības

Atjaunīgo energoresursu priekšrocību un trūkumu pārzināšana, zināšanas AER izmantošanas plānošanā un praktiskajā izmantošanā Latvijā.Atslēgas vārdi

Elektroenerģētika,ražošana,patēriņš,attīstība,atjaunīgie energoresursi

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv