Inženierrisinājumu ekonomika
Anna Mutule, Antans Sauļus Sauhats, Laila Zemīte

Tehnoloģijas apraksts

Pilnveidot un padziļināt zināšanas par inženierrisinājumu nozīmi investīciju efektivitātes paaugstināšanā, tehnisko analīžu veikšanu, metodēm, uzdevumiem, kā arī lēmumu pieņemšanas modeļiem.Pielietojums

Kvalifikācijas paaugstināšana un zināšanu pilnveide jautājumos par inženiertehnisko risinājumu izvērtēšanu, ieviešanu, lai paaugstinātu investīciju atdeves efektivitāti ražošanā.Priekšrocības

Inženierrisinājumu nozīmes izpratne, zināšanas par izmatojamo metodiku, uzdevumiem un lēmumu pieņemšanas modeļiem ražošanas efektivitātes paaugstināšanā.Atslēgas vārdi

Elektroenerģētika,ražošana,patēriņš,investīcijas; inženierrisinājumi; efektivitāte

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv