Energoapgāde un ilgtspējīga attīstība
Laila Zemīte, Antans Sauļus Sauhats, Kārlis Baltputnis

Tehnoloģijas apraksts

Pilnveidot un padziļināt zināšanas par energoapgādes ilgtspējīgiem risinājumiem, plānošanu, tehnoloģiskiem aspektiem, analīzi un ieviešanu, kā arī par energoapgādes ilgtspējību no atjaunīgajiem energoresursiem.Pielietojums

Zināšanu par energoapgādes ilgtspējīgu risinājumu plānošanu, tehnoloģiskiem aspektiem, analīzi un ieviešanu, kā arī par energoapgādes ilgtspējību no atjaunīgajiem energoresursiem izmantošana un pielietošana praksē risinot energoapgādes jautājumus.Priekšrocības

Energoapgādes ilgtspējīgu risinājumu plānošanas, tehnoloģisko aspektu, analīzes un ieviešanas, t.sk. par energoapgādes ilgtspējību no atjaunīgajiem energoresursiem izpratne un spēja tās pielietot optimālu energoapgādes risinājumu ieviešanā.Atslēgas vārdi

Energoapgāde; drošums; atjaunīgie; energoresursi; ilgtspējīga

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv