Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Intelektuālās transporta bezvadu mikrokontrolleru sistēmas pilsētas satiksmes sastrēgumu samazināšanai

Nosaukums Intelektuālās transporta bezvadu mikrokontrolleru sistēmas pilsētas satiksmes sastrēgumu samazināšanai
Anotācija

Intelektuālās transporta bezvadu mikrokontrolleru sistēma paredzēta pašvaldībām, kuras ir ieinteresētas to izmantot transporta sistēmas darbības uzlabošanai, sastrēgumu samazināšanai, elektroenerģijas un degvielas patēriņa samazināšanai, kā arī ar to saistīto piesārņojuma samazināšanai. Vadības sistēma paredzēta maksimizēt transporta plūsmas kustības ātrumu, minimizēt transporta dīkstāvi pie luksoforiem un minimizēt enerģijas pārtēriņu.

Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, izmaksu minimizēšana, sastrēgumu samazināšana, piesārņojumu samazināšana, dīkstāves samazināšana, degvielas taupīšana, elektroenerģijas taupīšana
Autori Mihails Gorobecs
Anatolijs Ļevčenkovs
Leonīds Ribickis
Struktūrvienība (11100) Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Sauszemes transports un cauruļvadu transports
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Piedāvātais risinājums sastāv no intelektuālo elektronisko iekārtu komplekta, kas spēj risināt dažādus transporta sistēmas uzdevumus, izmantojot vismodernākās augstās tehnoloģijas un metodes, tādas kā mākslīgais intelekts, bezvadu tehnoloģijas, robotika, drošības un aizsardzības tehnoloģijas, sensori, detektori, elektroniskie analizatori, uzraudzības sistēmas un navigācijas tehnoloģijas.

Sistēma sastāv no viegli integrējamiem esošā transporta sistēmā mikrokontrolleru komponentēm.

1. att. Esošā transporta sistēma.

2. att. Integrējamās mikrokontrolleru iekārtas.

3. att. Sistēmas shēma ar jaunām komponentēm (sarkanas).

Iespējamais pielietojums Intelektuālās sistēmas ir pielietojamas tur, kur ir nepieciešams ātri un efektīvi atrast optimālos risinājumus un nodrošināt reālā laika vadību. Intelektuālās transporta bezvadu mikrokontrolleru sistēma paredzēta pašvaldībām, kuras ir ieinteresētas to izmantot transporta sistēmas darbības uzlabošanai, sastrēgumu samazināšanai, elektroenerģijas un degvielas patēriņa samazināšanai, kā arī ar to saistīto piesārņojuma samazināšanai.
Priekšrocības

Transporta intelektuālās sistēmas ļauj ievērojami samazināt transporta dīkstāvi sastrēgumos un palielināt satiksmes dalībnieku kustības ātrumu un drošību, samazināt elektroenerģijas un degvielas patēriņu. Ieviešot šādu sistēmu var samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz 26% no kopēja patēriņa, kā arī līdz 13% samazināt elektrotransporta kustības laiku krustojumos un līdz 28% palielināt elektrotransporta kustības ātrumu.

4. att. Esošās situācijas modelis.

5. att. Sastrēgumu samazināšanas risinājums.

Sistēmas iekārtas ir viegli integrējamās esošā infrastruktūrā, strādā vienotā tīklā ar bezvadu komunikāciju, ir elastīgās, modulārās un pārprogrammējamās, kas ļauj ātri paplašināt to funkcionalitāti pēc pasūtītāja pieprasījuma citu uzdevumu risināšanai un ērti pielāgot tās dažādu valstu standartiem un prasībām. 

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie komponenti ir integrēti ar samērā reāliem atbalsta elementiem, lai tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi radītā vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgums par sistēmas projektēšanu konkrētai pašvaldībai. • Līgums par sistēmas ieviešanu. • Esošo transporta sistēmu modernizācija. • Konsultācijas par sistēmas izveidi un attīstību.
Patenta numurs
  • WO 2013/013728 A1
Publikācijas
ID 20
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403