Bio-šķiedru un magnija oksihlorīda cementa vairākslāņu celtniecības panelis un tā izgatavošanas paņēmiens
Māris Šinka, Genādijs Šahmenko, Diāna Bajāre, Aleksandrs Korjakins, Andrejs Šiškins

Tehnoloģijas apraksts

Izmantojot dažādas bio-šķiedru/javas masas attiecības un atšķirīgu pielikto spiedienu presēšanas procesā, tiek iegūts vairākslāņu celtniecības panelis ar īpašībām (šķietamais blīvums, siltumvadītspēja, spiedes stiprība), kuras mainās lēcienveidā no viena slāņa uz otru slāni. Šādam celtniecības panelim piemīt nosedzošas, dekoratīvas, siltumizolējošas un termoregulējošas funkcijas, to ir iespējams iestrādāt vertikāli. Pateicoties vairākslāņainai paneļa struktūrai, izstrādājumam piemīt gan nesošās konstrukcijas funkcijas (tās nodrošina norobežojošais/ārējais slānis ar šķietamo blīvumu no 400 līdz 450 kg·m-3 un siltumvadītspēja no 0,09 līdz 0,10 W·m-1·K-1), gan siltumizolējošas funkcijas (tās nodrošināta paneļa iekšējie slāņi ar šķietamo blīvumu no 200 līdz 250 kg·m-3 un siltumvadītspēja no 0,058 līdz 0,065 W·m‑1·K-1). Paneļa ugunsizturību nodrošina magnija oksihlorīda cements, to iespējams paaugstināt ar dobu keramisku mikrosfēru saturošu ugunsizturīgu pārklājuma slāni, kas aprakstīts vienā no realizācijas piemēriem.
Vairākslāņu paneli izgatavo saistvielas un pildvielas maisījumu pildot formā pa slāņiem un presējot. Vairākslāņu panelis sastāv no vismaz trim slāņiem.Pielietojums

Izgudrojums attiecas uz būvniecības materiālu izgatavošanas jomu, tas var tikt izmantots, lai izgatavotu dažādus izstrādājumus ar paaugstinātām siltumizolācijas īpašībām. Tiek piedāvāts videi draudzīgs, porains materiāls veidots no bio-šķiedru saturošiem lauksaimniecības blakusproduktiem (kaņepju vai linu spaļi, rapšu, bambusa, niedru u.c. stiebri) un magneziālajām saistvielām ar augstvērtīgām siltumizolācijas īpašībām, mitruma buferspēju un augstu ugunsizturību. Materiālu piedāvāts izgatavot no dažāda blīvuma slāņiem, optimizējot slāņu blīvumu ar pievienotās saistvielas daudzumu un presēšanas spiedienu, iegūstot gatavus sienu paneļus ar atbilstoši blīvu, mehāniski un uguns izturīgu ārējo slāni, bet mazāk blīvu un siltumizolējošu iekšējo slāni, tādējādi pilnībā izmantojot visas materiāla īpašības. Izgudrojumu raksturo izmantotā pildviela – bio-šķiedras, kas ļauj magnija oksihlorīda materiālam nodrošināt ne tikai augstu ugunsizturību, bet arī augstas siltumizolācijas īpašības. Kā arī metodē izmantotā pildīšana formās, piemēram, koka rāmja paneļos, to atšķir no tradicionāli lietotām magnija cementa metodēm, kas ļauj variēt materiāla blīvumu sienas biezumā.Priekšrocības

Lai savā starpā saistītu bio-šķiedras (kaļķi, cementu un citas) var izmantot dažādas saistvielas. Atšķirībā no kaļķa bāzes saistvielām, magnija oksihlorīda cementa (MOC) saistvielas ir saderīgākas ar bioloģiskās izcelsmes vieglajām pildvielām, jo to cietēšanu daudz mazākā mērā ietekmē organiskie cietēšanas palēninātāji, kas izdalās bāziskajā vidē no bioloģiskās izcelsmes pildvielām. Izmantojot dažādas bio-šķiedru/javas masas attiecības un atšķirīgu pielikto spiedienu presēšanas procesā, tiek iegūts vairākslāņu celtniecības panelis ar īpašībām (šķietamais blīvums, siltumvadītspēja, spiedes stiprība), kuras mainās lēcienveidā no viena slāņa uz otru slāni. Šādam celtniecības panelim piemīt nosedzošas, dekoratīvas, siltumizolējošas un termoregulējošas funkcijas, to ir iespējams iestrādāt vertikāli. Pateicoties vairākslāņainai paneļa struktūrai, izstrādājumam piemīt gan nesošās konstrukcijas funkcijas (tās nodrošina norobežojošais/ārējais slānis ar šķietamo blīvumu no 400 līdz 450 kg·m-3 un siltumvadītspēju no 0,09 līdz 0,10 W·m-1·K-1), gan siltumizolējošas funkcijas (tās nodrošināta paneļa iekšējie slāņi ar šķietamo blīvumu no 200 līdz 250 kg·m-3 un siltumvadītspēju no 0,058 līdz 0,065 W·m‑1·K-1) (2. zīm.). Paneļa ugunsizturību nodrošina magnija oksihlorīda cements, to iespējams paaugstināt ar dobo keramisko mikrosfēru saturošo ugunsizturīgo pārklājuma slāni, kas aprakstīts vienā no realizācijas piemēriem.Atslēgas vārdi

siltumizolācijas materiāli,sienas panelis,porains bio-šķiedru materiāls

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv