Pārnesājama slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens, kas izmantojams lauka tipa eksperimentos
Ernests Jansons, Jānis Lungevičs, Irīna Boiko

Tehnoloģijas apraksts

Paņēmiens slīdēšanas īpašību noteikšanai ar izgudroto iekārtu nodrošina sekojošas informācijas iegūšanu: eksperimentālā objekta slīdēšanas ātruma faktisko vērtību un tā izmaiņas visā eksperimenta laikā, un informāciju par objekta slīdēšanas kopējo distanci. Ar iegūtajiem datiem iespējams detalizēti analizēt pētāmā objekta kustības dinamiku un berzes īpašības.Pielietojums

Primāri iekārta paredzēta dažādu materiālu berzes īpašību noteikšanai slīdot pa ledus virsmu, bet tā var tikt izmantota arī citu berzes pāru izpētē, piemēram, materiālam slīdot pa asfaltu, plastmasu, gumiju, koku, zālāju, u.c.Priekšrocības

Iekārta var tikt pielāgota dažādiem berzes īpašību pētījumiem lauka tipa eksperimentu režīmā. Nepārtraukta kontrole pār slīdēšanas procesu.Atslēgas vārdi

Slīdēšana,berzes koeficients,lauka tipa eksperimenti

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv