Automātiska temperatūras regulēšanas sistēma un paņēmiens noturīga gaisa sadalījuma veidošanai telpās
Egīls Dzelzītis, Andris Krūmiņš, Aleksejs Prozuments

Tehnoloģijas apraksts

Izgudrojums attiecas uz elektrotehnoloģiju automatizācijas nozari, konkrēti – uz biroja vai noliktavas telpu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu automātisko vadību, tās iestatītos parametrus koriģējot tā, lai telpas temperatūras sensora novietojuma punktā saglabātos strūklas pielipšanas efekts (Koanda efekts).Pielietojums

Sabiedriskas un rūpnieciskas ēkas.Priekšrocības

 Enerģijas patēriņa samazinājums.Atslēgas vārdi

Gaisa sadalījums,Koanda efekts,gaisa strūkla,temperatūras regulēšana

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv