Iekārta sauszemes transportlīdzekļu galvenā pārvada tehniskā stāvokļa novērtēšanai
Gundars Zalcmanis, Jānis Rudzītis, Ēriks Vonda

Tehnoloģijas apraksts

 Pārbaudes iekārta izveidota kā autonoma iekārta reduktoru (galvenā pārvada, borta reduktora u.c.) tehniskā stāvokļa pārbaudei un analīzei. Iekārtas pamata modulis sastāv no pamatnes ar vibrobalstiem, pārbīdāma reduktora stiprināšanas atbalsta ar vadotnēm un vītnes pārvadu, piedziņas mehānisma ar elastīgo sajūgu, piedziņas elektromotora ar pamatni, frekvenču pārveidotāja, drošības aizsarga ar vadotnēm, vadības paneļa un elektriskajām komponentēm. Reduktora darbības novērtēšanai galveno mezglu zonās tas tiek aprīkots ar temperatūras devējiem, kā arī tiek noteikta eļļas temperatūra. Tiek novērtēts termorežīms nozīmīgākajos reduktora mezglos. Papildus iespējama arī vibrācijas un akustisko sensoru pievienošana un signālu analīze. Iekārtas funkcionālo iespēju paplašināšanai to iespējams papildināt ar pārbaudāmā reduktora slogošanas iekārtu – ar elastīgo sajūgu pievienotu vēl vienu reduktoru (galveno pārvadu, borta reduktoru u.c.), slogojošo elektromotoru un frekvenču pārveidotāju.Pielietojums

Reduktoru mezglu regulējuma un tehniskā stāvokļa pārbaude un analīzePriekšrocības

 Autonoma iekārta reduktoru (galvenā pārvada, borta reduktora u.c.) tehniskā stāvokļa pārbaudeiAtslēgas vārdi

transmisija,pārnesumu kārba,gultņi,galvenais pārvads

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv