Gazifikācijas procesa optimizācijas rīks
Vladimirs Kirsanovs, Edgars Vīgants, Oskars Švedovs, Ivars Veidenbergs, Dagnija Blumberga

Tehnoloģijas apraksts

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI) piedāvā rīku kompleksai biomasas gazifikācijas procesa izpētei un optimizācijai. Rīks iekļauj izvēlēties pēc vajadzībām dažādus pakalpojumus saistībā ar biomasas gazifikācijas iekārtu darbības izpēti:
1) priekšizpēti (zinātniskās literatūras, tehniskās dokumentācijas un likumdošanas normatīvu analīzi);
2) sistēmas matemātiskā modelēšana (kurināmā īpašību un gazifikācijas iekārtas darbības parametru ietekmes noteikšana uz gazifikācijas procesa norisi, analīze);
3) eksperimentāla izpēte (procesa masas un enerģijas bilances mērījumi, faktisko darbības parametru noteikšana, režīmu kartes izveide);
4) tehniski-ekonomiska projekta izvērtēšana;
5) ieteikumu izstrāde.
 Pielietojums

No projektēšanas līdz jau strādājošām iekārtām. Zināšanas par mūsdienīgu efektīvu biomasas gazifikācijas risinājumu projektēšanu, tehnoloģiskiem aspektiem, gazifikācijas procesa analīzi un optimizāciju, kā arī par ilgtspējīgu singāzes un bioogles izmantošanu, darvas atdalīšanu un pielietošanu.Priekšrocības

Tiek piedāvātā pilna spektra gazifikācijas procesa izpēte. Mums ir zināšanas, pieredze gan matemātiskā modelēšanā, gan darbā ar strādājošām iekārtām. Mūsdienīgas mēriekārtas, elastīga, radoša un individuāla pieeja katrā izpētes objektā. Procesa koordinēšana no projekta izstrādes līdz projekta patentēšanas un veiksmīgas ekspluatācijas. Zinātnisko projektu izpētes un konsultēšanas nodrošināšana.Atslēgas vārdi

Biomasas gazifikācija; singāze; darva; bioogles; modelēšana,eksperimentāli mērījumi

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv