Neausta hibrīšķiedru materiāla izgatavošanas tehnoloģija
Remo Merijs-Meri, Aina Bernava

Tehnoloģijas apraksts

Neaustais tekstilmateriāls izgatavots no kaņepāju šķiedrā(garums 55 +/-5mm), kuras apstrādātas ar nātrija hidroksīda šķīdums(200g/L), reciklētām polietilēna terftalāta šķiedrām(garums 60 +/-2mm)un polipropilēna šķiedrām(garums 20 +/-2mm, kuras iestrādātas šķiedru klājumos ar laboratorijas tipa vilnas kāršanas mašīnu (Mesdan 337A). Manuāli formētus paraugus presē laboratorijas tipa presē (LP-S-50/SASTM) divos režīmos:
1. Pie spiediena 26 +/-1kN un temperatūras 145 +/-5°C vai arī
2. Pie spiediena 32 +/-2kN un temperatūras 165 +/-5 °C.
Izgatavotā neaustā materiāla virsmas parametrus aprēķina saskaņā ar LVS EN ISO 139:2005; mehāniskās īpašības nosaka pēc LVS EN ISO 13934-1-2001;ūdens caurlaidību, piemērojot hidrostatiskā spiediena testu LVS EN ISO 9073-16:2009, gaisa caurlaidību, atbilstoši EN ISO 9237:1998 standartu.Pielietojums

Izgatavotie neaustie materiāli ir pielietojami vieglām un ūdens caurlaidīgām tekstīlijām, kuras ir daļēji bio sadalošās.Priekšrocības

Izgatavotais neaustais materiāls ir salīdzinoši viegls, ūdeni un gaisu caurlaidīgs. Pateicoties kaņepāju šķiedru iestrādei klājumā, tas ir daļēji bio noārdošs.Atslēgas vārdi

neaustie materiāli,reciklētas polietilena terftalāta šķiedras,kaņepāju šķiedras,polipropilēna šķiedras

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv