Ietvars optisko pastiprinātāju veikstpējas rādītāju noteikšanai viļņgarumdales blīvēšanas sistēmās
Kaspars Zaķis, Andis Supe, Jurģis Poriņš, Sandis Spolītis, Vjačeslavs Bobrovs

Tehnoloģijas apraksts

Izveidots ietvars, lai novērtētu optisko pastiprinātāju veikspējas parametrus, ģenerējot daudzkanālu signālu ar regulējamu optisko signals/troksnis attiecību (OSNR). Tiek izmantots platjoslas gaismas avots, kas tiek izlaists cauri pārskaņojamu selektīvu viļņa garuma pārslēdzi (WSS), kas tiek izmantota, lai sagrieztu spectru un izfiltrētu nepieciešamās viļņa garuma joslas. Šāda pieeja ļauj ģenerēt daudzkanālu signālu ar brīvi izvēlētu konfigurāciju, norādot katra kanāla viļņa garumu, josla platumu un jaudu. OSNR vērtību iespējams iestatīt, ar WSS noregulējot starpkanālu joslu jaudu vai ģenerēto signālu apvienojot ar papildus platjoslas avotu, kuram ir regulējama jauda. Rezultējošais daudzkanālu signāls var tikt izmantots, lai novērtētu optisko pastiprinātāju veiktspējas rādītājus ar vienkārši pārkonfigurējamu kanālu sadalījumu bez nepieciešamības pēc vairākiem lāzera avotiem.Pielietojums

Ātri iegūstams pārskats par optisko pastiprinātāju veiktspēju pie dažādām kanālu konfigurācijām.Priekšrocības

Nav nepieciešami vairāki lāzera avoti, lai novērtētu optiskā pastiprinātāja veiktspēju viļņgarumdales blīvēšanas sistēmu kontekstā. Vienkārša optisko kanālu izvietojuma un to jaudu pārkonfigurēšana.Atslēgas vārdi

Optiskie pastiprinātāji,vilņgarumdales blīvēšanas sistēma,šķiedru optiskās pārraides sistēmas,mērījumi

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv