Termogrāfijas un termiskās attēlveidošanas kamera FLIR A6750 MWIR – termisko procesu mērījumi un analīze materiālos un mehāniskās sistēmās
Andrejs Pupurs, Marina Čerpinska

Tehnoloģijas apraksts

Izšķirtspēja: 640 × 512

Pikseļa izmērs [kvadrāts] 15 μm

Viļņa garuma diapazons 1.0 – 5.0 μm

Sensora tips: FLIR indium antimonide (InSb)

Kameras f-number f/2.5

Dinamiskais diapazons: 14-biti

Ierakstīšanas frekvence [Pilna izmēra attēliem] programmējama; 0.0015 Hz līdz 125 Hz

Integrēšanas laiks 480 ns līdz ~pilnam izmēram

Standarta temperatūras diapazons [ar savietojama viļņa garuma lēcām] -20°C līdz 300°C 

Pielāgojamais temperatūras diapazons [ar savietojama viļņa garuma lēcām] 45°C līdz 600°C (ND1); 250°C līdz 2000°C (ND2); 500°C līdz 3000°C (ND3)Pielietojums

Temperatūras sadalījums kompozītmateriālos, termisko procesu un defektu mērīšana elektronikas komponentēs, siltuma procesu monitorēšana dzinējos, mehānismos, ēkās, u.c.Priekšrocības

 Augsta izšķirtspēja, augsta attēlu ierakstīšanas frekvence, augsta termiskā jūtība.Atslēgas vārdi

Termogrāfija,termiskā attēlveidošana

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv