Dažāda veida atlikumsiltuma identificēšana un integrēšanas iespēju tehniskais, ekonomiskais un vides novērtējums
Ieva Pakere, Dagnija Blumberga

Tehnoloģijas apraksts

Piedāvātā metodoloģija ietver potenciālo siltuma pārpalikumu avotu noteikšanu reģionā, apgabalā vai pilsētas teritorijā un veikt padziļinātu potenciāla novērtējumu, tehnisko simulāciju, izstrādājot siltuma atgūšanas tehniskos risinājumus, un izmaksu un ieguvumu analīzi. Ekserģijas izmaksu metode tiek izmantota dažādu siltuma pārpalikumu plūsmu valorizācijai, piešķirot ekonomisku izmaksu vērtību, kas atspoguļo noteiktas ekserģijas plūsmas izvietošanas izmaksas katrā transformācijas procesā. Tiks ņemti vērā dažādi pievienotās vērtības faktori, tostarp atlikumsiltuma avotu tehniskie parametri, izmantotās pārvades un uzglabāšanas tehnoloģijas un prasības attiecībā uz siltumnesēja temperatūru. Pamatojoties uz tehniskās un ekonomiskās modelēšanas rezultātiem, tiek izstrādāts lēmumu pieņemšanas modelis attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un ieteikumi par piemērotiem nosacījumiem siltuma pārpalikuma integrēšanai esošajās siltumapgādes sistēmās vai nākotnes viedajās energosistēmās no likumdošanas organizatoriskās un biznesa perspektīvas.Pielietojums

Dažāda veida atlikumsiltuma identificēšana un integrēšanas iespēju tehniskais, ekonomiskais un vides novērtējums piemērojams energosistēmu attīstības ilgtermiņa plānošanai, konkrētu mērķu un uzdevumu definēšanai siltumapgādes uzņēmumos un pašvaldībās, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētikas sektora attīstību.Priekšrocības

 Atlikumsiltuma plašāka izmantošana un integrēšana energoapgādē ļauj plānot ilgtermiņa attīstības scenārijus, veicot pārdomātas investīcijas un sistēmisku urbānās vides attīstību, identificējot ēku energoefektivitātes un centralizētās siltumapgādes sinerģiju. Atslēgas vārdi

Centralizētā siltumapgādes sistēma,energoefektivitāte,atlikumsiltums,siltuma atgūšana

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv