Atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanas novērtējums siltumapgādē, integrējot liela mēroga siltumsūkņus
Ieva Pakere, Dagnija Blumberga, Armands Grāvelsiņš

Tehnoloģijas apraksts

 Piedāvātais pakalpojums ir siltumsūkņu potenciāla novērtējumu siltumapgādes sistēmām, analizējot potenciālos siltuma avotus, nepieciešamās uzstādāmās jaudas un ekonomisko pamatojumu vai konkrētu katlu māju potenciālo pāreju uz siltumsūkņu izmantošanu. Simulācijai tiek izmantots sistēmdinamikas modelēšanas rīks, lai ņemtu vērā kopējā energoapgādes sektora attīstību. Siltumsūkņu darbināšana tiek salāgota ar iespējamo atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanas potenciāluPielietojums

Novērtējums ļauj siltumapgādes operatoriem, lieliem uzņēmumiem un pašvaldībām analizēt siltumapgādes sistēmas avota maiņu uz liela mēroga siltumsūkņu izmantošanu, ņemot vērā nepieciešamās siltuma un elektriskās jaudas, darbināsanas izmaksas un pieejamo atjaunojamās elektroenerģijas daudzumu.Priekšrocības

 Liela mēroga siltumsūkņu integrācija ļaus nākotnē sekmīgāk pāriet uz oglekļneitrālu energoapgādi, kurā  atjaunojamā elektroenerģija tiek efektīvi izmantota siltumenerģijas ražošanā un nodrošina enerģijas akumulācijas funkciju. Izmantotā metodika un padziļināta izpēte nodrošina zinātnē balstītu tehnoloģijas ieviešanu, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu pieejamos energoresursus.Atslēgas vārdi

Siltumsūkņi,centralizētā siltumapgāde,atjaunojamā elektroenerģija,ogleķlneitrāla energoapgāde

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv