Produkta prototipa izstrāde un testēšana
Mārtiņš Irbe

Tehnoloģijas apraksts

Produkta prototipa izstrāde var tikt attīstīta vairākos līmeņos, atkarībā no  izvirzītajiem produkta gatavības un kvalitātes kritērijiem. Produkta  izstrāde var tikt nodrošināta daļēji vai 100% apmērā. Optimizējot produkta parametrus, risinājumi tiek meklēti atbilstoši produkta koncepcijai, ņemot vērā attiecīgos kritērijus. Sarežģītiem un dārgiem prototipiem tiek piedāvāt alternatīvi risinājumi izmaksu samazināšanai, meklētas ražošanas tehnoloģijas un materiālu iespējas. Fizisku modeļu testēšana var tikt  aizstāta ar virtuālajiem CAD modeļiem veicot gan statisku un dinamisku slodzes analīzi, gan mehānismu vai to mezglu kustības analīzi.Pielietojums

Uzņēmumiem vai fiziskām personām jaunu produktu radīšanas procesā. Eiropas atbalsta programmu īstenošanas laikā, ja projekta noslēgums paredz prototipa izstrādi.Priekšrocības

Kvalitatīva produkta prototipēšana un testēšana nodrošina iespēju identificēt un pilnveidot produkta vājos fizikālos, tehniskos, ergonomiskos un estētiskos parametrus. Efektīva prototipēšana un testēšana būtiski samazinās kļūdas iespējamību ražošanas procesā, nepilnvērtīgā vai kļūdainā mārketinga materiālu izstrādē un patērētāju maldināšanā.Atslēgas vārdi

Produkta prototips,Prototipa testēšana

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv