Augstas drošības haotisko sakaru sistēmu izpēte
Darja Čirjuļina, Ruslans Babajans, Filips Čapligins, Deniss Kolosovs, Dmitrijs Pikuļins

Tehnoloģijas apraksts

Mērīšanas sistēma sastāv no programmvadāmā osciloskopa un signālģeneratora. Signālģenerators tiek izmantots, lai ģenerētu testa informācijas secības pārraidei. Signālģenerators ir savienots ar raidītāja moduli, savukārt osciloskops nolasa saņemto datu secību uztvērējā. Raidītāju un uztvērēju var savienot, izmantojot antenas, kas ļauj veikt dažādus mērījumus: veiktspēju no attāluma, vairāku ceļu izplatīšanas gadījumā, uztvērēja kustības, utt.Pielietojums

Sistēmu var izmantot, lai izstrādātu uz haosa parādības balstītas datu pārraides sistēmas lietiskā interneta (IoT) ierīcēm un bezvadu sensoru tīkla (WSN) mezgliem.Priekšrocības

Sistēma piedāvā plašu izpētes parametru diapazonu, mērījumu dati tiek iegūti automātiski, izmantojot izstrādāto aplikāciju un ir ērti pieejami pēcapstrādei. Sistēma var veikt mērījumus visizplatītākajās brīvi pieejamajās frekvenču joslās, kas ietilpst ISM joslās: 433,05 - 434,79 MHz, 863 - 870 MHz, 902 - 928 MHz, 2,4 - 2,5 GHz. Ir iespējams veikt mērījumus WSN sensoru mezgliem, kas izmanto haosu datu pārraidei.Atslēgas vārdi

Mērījumi,signāli,datu pārraide,haoss,drošība

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv