Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Daudzparametru ultrasonometrija materiālu pārbaudei un kvantitatīvai raksturošanai

Nosaukums Daudzparametru ultrasonometrija materiālu pārbaudei un kvantitatīvai raksturošanai
Anotācija

RTU zinātnieki piedāvā nesagraujošā ultraskaņas tehnoloģiju materiālu īpašību kvantitatīvai novērtēšanai. Tehnoloģija ir paredzēta sarežģītu materiālu testēšanai, kuru stiprību ietekmē strukturālo faktoru un komponenšu materiālu īpašību kombinācija un to mijiedarbība. Dota tehnoloģija ļauj testēt kompozītmateriālus, porainus materiālus, sintaktiskus un keramiskus materiālus, slāņveida struktūras un biomateriālus. Nepieciešamā informācija tiek iegūta no vairāku ultraskaņas izplatīšanas parametru mērījumiem plašā frekvenču diapazonā, kas nav iespējams ar parastiem ultraskaņas testeriem. Eksperimentālās ultraskaņas iekārtas, kas paredzētas īpašiem pārbaudes uzdevumiem zinātniskos pētījumos, rūpniecisko procesu uzraudzībai un kvalitātes pārbaudei, var projektēt un izgatavot pēc individuālā pasūtījuma.

Atslēgas vārdi Materiālu nesagraujošās novērtējums, ultraskaņa, stipruma prognoze, porainības izvērtēšana, materiālu novecošanās un degradācija, korozijas un atslāņošanās atklāšana, saites spēks, kvalitātes nodrošināšana, daudzfāžu materiāli, celtniecības materiāli, kompozītmateriāli, keramiskie materiāli, biomateriāli.
Autori Aleksejs Tatarinovs
Struktūrvienība (24602) Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Testēšanas sistēma parasti sastāv no ultraskaņas bloka, portatīva datora ar attiecīgo programmatūru un ultraskaņas devējiem (sk. 1.att). Tajā var iekļaut dažādas palīg iekārtas, piemēram, 2D skenerus, testēšanas stendus un pozicionēšanas ierīces.

1. att. Portatīva ultraskaņas mērīšanas sistēma.

Piedāvātā testēšanas sistēma pilda šādas funkcijas:

  • Ultraskaņas signālus reģistrēšana un apstrāde, kas saistīts ar dažādiem viļņu tipiem plašā frekvenču diapazonā no 0,05 līdz 5 MHz, piemērojot vairākas ģenerēšanas iepējas: impulsu, „tone-burst”, sinusoidu, Gausa formu, frekvences „sweep”;
  • Vienlaicīga vairāku signālu sekvences apguve;
  • Ultraskaņas signālus apstrāde laika un frekvenču domēnos lineārā un nelineāra jomās;
  • Signālu iegūšana un analīze laika vai telpiska sekvencē un atbilstošā laika un topogrāfisko izmaiņu attēlošana.

Sistēma darbojas reālajā laika mēroga, tā ir kompakta un pārvietojama, ļauj mainīt devējus un pielāgot programmatūru konkrētiem testēšanas uzdevumiem.

Iespējamais pielietojums Tehnoloģija ir paredzēta nesagraujošās testēšanas uzdevumiem pētniecībā un rūpniecībā, kas ietver, bet neaprobežojas ar sekojošo: Stiprības prognozēšana produktiem no kompozītmateriāliem un daudzfāžu materiāliem, tos neviendabības novērtējums; Tehnoloģisko režīmu efektivitātes novērtēšana, lai sasniegt labākas stiprības, cietības, putīšanas un citas īpašības, sevišķi, keramiskiem produktiem; Kompozītmateriālu un porainu materiālu testēšana, novērtējot porainību, makro- un mikro-plaisu uzkrāšanos, materiālu novecošanu, struktūras izretināšanu un virsmas koroziju, materiālu degradāciju vides faktoru dēļ, atslāņošanos, un citu; Biomateriālu mehānisko īpašību un mijiedarbību novērtējums, tai skaitā implantiem.
Priekšrocības

Tehnoloģija ļauj veikt dažādas kompozītmateriālu un porainu materiālu pārbaudes, kas nav iespējams ar parastiem ultraskaņas testeriem. Struktūras un materiālu īpašību izmaiņu ietekmes diferencēšana, jutība pret sastāvu, porainību, mikro- un makrodefektu uzkrāšanos nodrošina labāku stiprības prognozēšanas modeli. Piedāvātais risinājums paredz lineāras un nelineāras spektroskopijas elementu izmantošanu. Aparatūra ir kompakta un viegla

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Testēšanas sistēma izstrādāšanas un ieviešanas līgumi; • Konsultācijas līgumi par tehnoloģijas ieviešanu; • Kopīga uzņēmuma izveide.
Publikācijas
ID 30
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403