Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Optiskās inspekcijas ierīču izstrāde dažādiem tehniskiem lietojumiem

Nosaukums Optiskās inspekcijas ierīču izstrāde dažādiem tehniskiem lietojumiem
Anotācija

Tik piedāvāta optiskās inspekcijas ierīču izstrāde dažādiem tehniskiem lietojumiem. Optiskā inspekcija ir izmantojama tehnoloģisko procesu kontrolei, kvalitātes nodrošināšanai ražošanas līnijās, laika apstākļu un ceļa stāvokļa novērtēšanai transporta kustības drošības sistēmās, sastāva analīzei biomedicīnā, un daudziem citiem lietojumiem. Piedāvātā tehnoloģija ir balstīta uz monohromatiskas un polihromatiskas fotometrijas ar redzamo un infrasarkano diapazoniem un darbojas ar gaismas plūsmas telpiskā sadalījuma parametriem. Kontroles ierīces ir relatīvi kompaktas, tām piemīt ātra darbība, imunitāte pret dažāda veida šķēršļiem un ekonomiskums, kā arī tās var izmantot kā iegultās sistēmas. Šī tehnoloģija tika apstiprināta daudzos praktiskos lietojumos, un to var paplašināt, lai risinātu jaunus tehniskos uzdevumus.

Atslēgas vārdi Automatizētā optiskā inspekcija, tehniskā redze, atpazīšanas algoritmi, fotometrija, defektoskopija, virsmas kvalitāte, nokrišņu mērījumi, sastāva uzraudzība, telpas aizņemšanās kontrole, kvalitātes pārbaude
Autori Aleksejs Tatarinovs
Vladimirs Nikulenkovs
Struktūrvienība (24602) Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Optiskās inspekcijas ierīces ietver optiskus elementus (LED, lāzerus, fotodetektorus) dažādās konfigurācijās un kompaktu signālu kondicionēšanas un mikroprocesora bloku ar izeju uz ārējo datoru (sk. 1. att.).

1. att. Optiskās ierīces funkcionālā shēma.

Sistēma ir konfigurējama atkarībā no objektu veida un kontroles uzdevumiem. Tehnoloģijas efektivitāti nodrošina vairāku optisko kanālu izmantošana. Inspekcijas uzdevumu dažādību veido virsmas skenēšana, tilpuma skenēšana (caurspīdīgām vai daļēji caurspīdīgām vidēm), signāla intensitātes mērījumi, kas ir saistīti ar objekta sastāvu, vielas koncentrācija un virsmas kvalitāte, notikumu skaitīšana (nokrišņu daļiņas, regulāri elementi kustības laikā), optiskā profila identifikācija. Patentēts signālu filtrēšanas algoritms nodrošina detekcijas ticamību un spēju strādāt strauji mainīgā apkārtējā apgaismojumā.

Iespējamais pielietojums Optiskās inspekcijas ierīcēm ir plašs iespējamais lietojums dažādas jomās (sk. 2. att.). To var efektīvi izmantot rūpniecības tehnoloģiskā procesa kontrolē un produktu pārbaudei, iegultās sistēmās, transporta jomā un biomedicīnā.
Priekšrocības

Tehnoloģija atšķiras ar aparatūras kompaktumu, vienkāršību, detekcijas uzticamību, signālu filtrēšanas, efektīviem datu apstrādes algoritmiem un relatīvi zemām izmaksām. Tai piemīt liela ātrdarbība, spēja strādāt jebkurā apkārtējā apgaismojuma un to var izmantot kā iegultās sistēmas.

2. att. Dažādi lietojuma piemēri: automobiļu lietus sensors; nokrišņu sensors dzelzceļā; viltoto monētu detektors; neinvazīva asins sastāva testeris.

Sarežģītu uzdevumu risināšanā tiek izmantoti optiski elementi un to reģistrētie optiskie signāli, nevis dārgas liela ātruma kameras un milzīgi skaitļošanas resursi. Atsevišķu uzdevumu risināšanai tā ļauj palielināt ātrumu un veikt drošu detektēšanu. Tehnoloģija nodrošina sistēmas imunitāti pret dažāda veida traucējumiem.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par optiskās inspekcijas ierīču izstrādi. • Licences līgumi. • Tehnoloģiju konsultācijas līgumi. • Investīcijas “spin-off” uzņēmuma veidošanai.
ID 31
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403