Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Korporatīvo tīklu iegultās sistēmas izveide

Nosaukums Korporatīvo tīklu iegultās sistēmas izveide
Anotācija

Korporatīvo tīklu kā sistēmas modernizācija ir nepārtraukts process. Lai sasniegtu tīkla ātrdarbību, kvalitāti, drošumu un konfidencialitāti ir nepieciešama platforma ar tajā esošo un jauno pievienoto moduļu nepārtrauktu savstarpēji saskaņotu darbību. Šādu risinājumu var nodrošināt prasmīgi izveidota iegultā sistēma. Sistēmu var pielāgot specifiskam pasūtītāja lietojumam un tā darbosies bez cilvēka līdzdalības.

Atslēgas vārdi Korporatīvie tīkli, drošums, konfidencialitāte, kvalitāte, pašorganizējoša sistēma
Autori Andrejs Kalniņš
Struktūrvienība (12216) Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tīklu veidošanā tiek izmantoti dažādi mikrokontrolieri (piemeram ATmega, Raspbberry, CubieBoard un Intel Atom), sensoru mezgli un izpildmehānismi. Kontrolieri tiek aprīkoti ar programmatūru pasūtītāja uzdevumu īstenošanai.

1. att. Ierīces bloka piemērs.

Autors piedāvā izstrādāt platformu un moduļu apvienojuma risinājumu, kas atbilst klienta noteiktajam uzdevumam, kā arī nodrošināt turpmāko sistēmas atjaunotni. 

Iespējamais pielietojums Iebūvētā sistēma nodrošina korporatīvā tīklu vadīšanas automatizāciju ar drošu un mobilu platformu, kas darbojas visu diennakti. Uzņēmuma dati tiek aizsargāti, izmantojot ierīces šifrēšanu, SmartCard, kā arī audio un video autentifikāciju.
Priekšrocības

Sistēma tiek izstrādāta atbilstoši klienta prasībām, un to veidojot, tiek izmantoti nestandarta risinājumi, lai nodrošinātu augstu sistēmas drošumu un konfidencialitāti. Sistēma ir daudzfunkcionāla ar uzlabo mobilitāti, lielāku atjauninājumu datu plūsmas ātrumu un iespēju izvēlēties instalēt atjauninājumu vai nē, tādējādi novēršot potenciālas kļūmes. Izstrādātā programmatūra nodrošina vienkāršu sistēmas vadīšanu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgums par sistēmas projektēšanu. • Licences līgums. • Investīcijas “spin-off” uzņēmuma veidošanai.
ID 32
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403