Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Nodokļu konsultācijas

Nosaukums Nodokļu konsultācijas
Anotācija

Likumi un nodokļu normatīvie noteikumi pastāvīgi mainās, tādēļ uzņēmējiem vajag pēc iespējas ātrāk identificēt ar nodokļiem saistītos riskus pirms tie klust par reālu draudu uzņēmuma darbībai. Nodokļu maksātājs ir interesēts maksāt optimālus un pareizi aprēķinātus nodokļus saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un normatīvajiem noteikumiem. Mēs sniedzam atbalstu uzņēmējiem un piedāvājam nodokļu konsultācijas, apmācību, izpēti un risku pārvaldību, ņemot vērā klienta problēmas un iespējas. 

Atslēgas vārdi nodokļi, akcīze, muita, administrācija, riski, PVN, ienākumi
Autori Māris Jurušs
Struktūrvienība (22315) Muitas un nodokļu katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Dzērienu ražošana
Cita veida ražošana
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
Sauszemes transports un cauruļvadu transports
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts plašs loks konsultatīvo pakalpojumu Latvijas un ārzemju klientiem atbilstoši uzņēmumu darbībai un specifikai, klienta vēlmēm un spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem noteikumiem, tai skaitā:

 • pievienotās vērtības nodoklis, īpašie režīmi un to piemērošana;
 • akcīzes nodoklis, akcīzes preču aprite, akcīzes preču noliktavas, dokumentu kontroles sistēmas (EMCS);
 • uzņēmumu ienākuma nodoklis, koriģēšana, saimnieciskā darbība;
 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālā apdrošināšana;
 • muita un starptautiskā tirdzniecība;
 • īpašuma nodokļi;
 • vides nodokļi;
 • transporta nodokļi;
 • brīvostas un speciālās zonas;
 • preču uzskaite;
 • ES nodokļi.

Tiek piedāvāta arī nodokļu plānošana un risku pārvaldība, VID administratīvo uzziņu pieprasījumu sagatavošana, finanšu un nodokļu pētījumu veikšana, personālā apmācība un profesionālie semināri.

Iespējamais pielietojums Uzņēmējdarbības vadība, finanšu un nodokļu plānošana.
Priekšrocības

Piedāvātie konsultatīvie pakalpojumi palīdzēs klientam veikt:

 • pareizu nodokļu piemērošanu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem noteikumiem;
 • nodokļu risku samazināšanu;
 • efektīvu nodokļu plānošanu un izdevīgu nodokļu režīma piemērošanu.
Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Līgumdarbi par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu.
Publikācijas
ID 33
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736