Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Procesu modelēšana

Nosaukums Procesu modelēšana
Anotācija

Jebkuram uzņēmumam ir nepieciešamas dažādas informācijas sistēmas, kas atbalstītu darba procesus visos organizācijas līmeņos – izpildes, vadības un stratēģiskās plānošanas. Modelēšana kļuvusi par vienu no izplatītākajām uzņēmumu darbības un vadīšanas pētīšanas metodēm. Jaunas zināšanas un straujas izmaiņas tehnoloģijās samazina lēmumu pieņemšanas laiku. Tādēļ palielinās kļūdu varbūtība lēmumu pieņemšanas procesā. Šādus riskus iespējams minimizēt izmantojot procesu imitācijas un/vai matemātisko modelēšanu.

Atslēgas vārdi Procesu modelēšana, matemātiskais modelis, nākotnes attīstības scenāriji
Autori Andrejs Kalniņš
Struktūrvienība (12216) Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāti procesu imitēšanas un matemātiskās modelēšanas pakalpojumi. Saskaņā ar klienta uzdevumu tiek izvēlēti elementu modeļi, kas tiek apvienoti atbilstoši testējamajai shēmai. Ja starp gataviem modeļu nav nepieciešamā varianta, tad tiek iestrādāti jauni modeļi. Modelēšanā iegūtie rezultāti tiek apstrādāti un visa informācijas kopa, ieskaitot secinājumus un ieteikumus, tiek iesniegta pasūtītājam.

1. att. Procesu modelēšanas piemērs.

Procesu modelēšana ir arī efektīvs rīks funkcionālās analīzes veikšanai, lai izveidotu optimālu procesu plūsmu, izslēdzot nelietderīgās organizatoriskās un tehnoloģiskās funkcijas. Procesu modelēšana sekmē taktisko lēmumu ciešu sasaisti ar korporatīvajiem stratēģiskajiem mērķiem.

Iespējamais pielietojums Procesu modelēšanu var izmantot jaunu risinājumu pārbaudei, sistēmu robežu testēšanai, sistēmu pārkonfigurēšanas novērtēšanai bez nepieciešamības mainīt darbojošos sistēmu stāvokli. Metode ļauj izstrādāt algoritmisku modeli un iegūt risinājumus kompleksos gadījumos vai problēmu gadījumos ar augstu sarežģītības pakāpi. Metode ir noderīga attīstības scenāriju izstrādāšanai un novērtēšanai.
Priekšrocības

Imitēšanas un matemātiskā modelēšana ļauj analizēt dažādus procesus un sistēmas, ekonomējot resursus un laiku. Šāda modelēšana ir vienkāršots reālās sistēmas datorizēts attēlojums, kas ļauj variēt ar uzņēmuma darbību raksturojošajiem parametriem un atvieglot lēmumu pieņemšanas procesu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par procesu modelēšanas pakalpojumiem un izstrādēm. • Tehnoloģiju konsultācijas līgumi. • Investīcijas “spin-off” uzņēmuma veidošanai.
ID 35
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403