Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Muitas modernizācija

Nosaukums Muitas modernizācija
Anotācija

Muita novēro, kontrolē un regulē importa - eksporta, cilvēku iebraukšanas un izbraukšanas, kā arī preču ievešanas un izvešanas procesus konkrētas valsts muitas teritorijā. Muita ir vienīgā publiskā sektora iestāde, kurai ir pilnīga pārskata un kontroles atbildība attiecībā uz visām precēm, kas šķērso valsts ārējās robežas. Tā ir kļuvusi par nozīmīgu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem un sabiedrībai. Ģeopolitiskie procesi, globalizācija, tehnikas, tehnoloģijas straujā attīstība rada nepieciešamību sistemātiski modernizēt muitas darbu.

Atslēgas vārdi Muitas vadība, eksporta – importa operācijas, e-vide, muitas vadības sistēma
Autori Aivars Vilnis Krastiņš
Aldis Čevers
Aivars Gulbis
Normunds Rudzītis
Māra Pētersone
Struktūrvienība (22300) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts piedāvā muitas vadības sistēmas vai tās atsevišķu apakšsistēmu izstrādi un plašu konsultācijas pakalpojumu klāstu sistēmas projektēšanas, ieviešanas un darbības laikā. Modernizēta vadības sistēma uzlabo eksistējošas muitas darbības procedūras un sadarbību ar tās klientiem, atvieglo muitas formalitāšu kārtošanu un reizē sekmē sabiedrības drošību.

1. att. Muitas darbinieku praktiskās apmācības.

Institūta speciālisti organizē un vada praktiska apmācības saskaņa ar programmām, kas tiek sagatavotas atbilstoši muitas personāla darbības profilam un vajadzībām.

Iespējamais pielietojums Muitas modernizācija iekļauj tādas jomas kā eksporta – importa operācijas, loģistika, cilvēku pārrobežu kustība un dažādi citi muitas pakalpojumi. Institūta speciālistu ekspertīze, konsultācijas un organizētie mācību palīdzes ieviest efektīvas un mūsdienīgas muitas darba metodes, visjaunāko aprīkojumu un informācijas tehnoloģijas.
Priekšrocības

Modernizējot muitu tiek uzlabota starptautiskās tirdzniecības vide, atvieglota muitas procedūru izpilde, precīzi aprēķināti un iekasēti muitas maksājumi, minimizēti muitas noteikumu pārkāpumi un būtiski paaugstināta noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas rezultativitāte. Sabiedrība tiek aizsargāta no bīstamām precēm, kontrabandas, krāpšanas, terorisma un organizētās noziedzības.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē
Vēlamais sadarbības veids • Partnerība projektu izstrādāšanā. • Līgumdarbi par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu.
ID 36
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736