Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Uz masu attiecinātā kausējuma indeksa noteikšana

Nosaukums Uz masu attiecinātā kausējuma indeksa noteikšana
Anotācija

Tiek piedāvāta uz masu attiecinātā kausēšanas indeksa noteikšana plastmasām un to kompozīcijām atbilstoši iekārtas darba metodikai, kā arī starptautisko standartu prasībām:

  • LVS EN ISO 1133-1 “Plastmasas. Uz masu attiecināta kausēšanas indeksa (MFR) un uz tilpumu attiecināta kausēšanas indeksa (MVR) noteikšana termoplastiem”, procedūra A: Uz masu attiecinātais kausēšanas indekss;
  • LVS EN ISO 1133-2 “Plastmasas. Uz masu attiecināta kausēšanas indeksa (MFR) un uz tilpumu attiecināta kausēšanas indeksa (MVR) noteikšana termoplastiem”, 2. daļa: Metode, ko piemēro materiāliem, kas ir jutīgi uz temperatūras izmaiņām laikā un/vai mitrumu.
Atslēgas vārdi Plastmasas, kompozīti, kausējuma indekss
Autori Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Remo Merijs Meri
Ivans Bočkovs
Juris Bitenieks
Ruta Saldābola
Arita Mičule
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt uz masu attiecinātā kausēšanas indeksa noteikšanu polimēru materiāliem un to kompozītiem (t.sk., sistēmām, kuras ir jutīgas pret temperatūras izmaiņām laikā un/vai mitrumu) līdz 300oC temperatūrai un pie sekojošām slodzēm: 0,325; 1,20; 2,16; 3,8; 5,0; 10,0; 21,6 kg.

1. att. Kausējuma indeksa noteikšanas iekārta Tinius Olsen MP1200.

Iespējamais pielietojums Kausējuma indeksa noteikšana ir nepieciešama termoplastisko materiālu ražotāju un lietotāju produkcijas kvalitātes kontrolei un jaunu produktu izstrādē.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiska standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Pakalpojuma līgumi.
ID 38
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403