Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērījumi

Nosaukums Telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērījumi
Anotācija

Telekomunikāciju SiO2 optiskā šķiedra ir viens no galvenajiem elementiem augsta datu pārraides ātruma sakaru sistēmās. Galvenokārt tas ir saistīts ar ļoti zemiem signālu zudumiem, salīdzinot ar citām pārraides vidēm. Tomēr, pieaugot pārraides attālumam un attiecīgi pārraidāmā signāla jaudai, šāda veida šķiedrās sāk izpausties nelineāra laušanas koeficienta atkarība no gaismas intensitātes. Šo īpašību raksturo ar optiskās šķiedras nelinearitātes koeficientu. Šis parametrs dažādu tipu un ražotāju šķiedrām atšķiras, turklāt ne vienmēr tiek norādīts tehniskajā dokumentācijā. Tomēr tas ir ļoti būtisks, lai varētu prognozēt nelinearitātes izraisītos signālu traucējumus un attiecīgi izvēlēties visatbilstošāko šķiedras tipu konkrētam pielietojumam sakaru sistēmās.

Atslēgas vārdi telekomunikāciju optiskās šķiedras, mērījumi, nelinearitātes koeficients
Autori Andis Supe
Jurģis Poriņš
Struktūrvienība (13100) Telekomunikāciju institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Telekomunikācija
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Nelinearitātes koeficienta mērījumi ir balstīti uz četru viļņu mijiedarbes (FWM) ierosināšanu testējamajā šķiedrā. Tas tiek panākts ar diviem lāzeravotiem, kas izstaro tā saukto pumpējošo un signāla komponenti, kas vienlaikus tiek palaista testējamajā optiskajā šķiedrā.

Mērījumu principiālā shēma ir dota 1.att. Lāzeru izejas jaudas līmeņi tiek uzstādīti tā, lai testējamās šķiedras izejā būtu novērojama tikai viena FWM radīta jaunā komponente. Polarizācijas kontrolieri PC-1 un PC-2 nodrošina polarizācijas stāvokļu salāgotību, lai paaugstinātu FWM efektivitāti.

1. att. Nelinearitātes koeficienta mērījumu shēma.

2. att. Optisko signālu spektri testējamās šķiedras izejā.

Testējamās optiskās šķiedras izejā tiek pieslēgts optiskā spektra analizators (OSA) ar kuru tiek nomērītas signālu sp.ektrālās izmaiņas atkarībā no signāla lāzera viļņa garuma (2.att.). Tālāk optiskā spektra mērījumu dati tiek izmantoti, lai aprēķinātu optiskās šķiedras nelinearitātes koeficientu.

Iespējamais pielietojums Optisko šķiedru nelineārā koeficienta kontrolmērījumi tiek veikti, lai pārbaudītu to atbilstību ražotāja uzdotajiem lielumiem kā arī, lai novērtētu šķiedru pielietojuma iespējas gan pārraides sistēmu izbūves vajadzībām, gan speciāliem uz nelineāro optiku balstītiem signālu apstrādes lietojumam (blīvēšana, atblīvēšana, pastiprināšana, atjaunošana u.c.)
Priekšrocības

Piedāvātā optisko šķiedru nelinearitātes koeficienta mērījumu shēma ir viegli konfigurējama un līdz ar to piemērota ļoti dažādu pārraides sistēmās izmantoto šķiedru mērījumiem. Turklāt FWM process ir atkarīgs ne tikai no signālu jaudas, jo to ietekmē arī gaismas polarizācijas stāvoklis, kas piedāvātajā merījumu shēmā tiek kontrolēts.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Sadarbības līgumi ar telekomunikāciju operatoriem vai optisko iekārtu ražotājiem.
Patenta numurs
  • LV-14296
ID 42
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736