Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Ugunsdrošības un aizsardzības sistēma

Nosaukums Ugunsdrošības un aizsardzības sistēma
Anotācija

Ugunsdrošība un aizsardzība ir nepieciešama, lai minimizētu cilvēku un materiālo vērtību zaudējumus. Ugunsgrēks un citas ārkārtējas situācijas cilvēkos bieži izraisa apjukumu, bailes un nepārdomātu rīcību. Vissmagākās sekas ir tad, kad no bailēm rodas panika. Zināšanas un pareiza rīcība palīdz glābt dzīvību un novērst uguns izplatīšanos. Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēmis noteikumus, kas nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām personām, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas.

Par ugunsdrošību iestādē, organizācijā vai komercsabiedrībā ir atbildīgs tās vadītājs, un viņa pienākumos ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību izpildi, nodrošināt darbinieku apmācību ugunsdrošības jomā, nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību, ugunsgrēka gadījumā līdz ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ierašanās brīdim organizēt ugunsdzēsības pasākumus.

Atslēgas vārdi Ugunsdrošība, uzņēmuma (organizācijas) ilgtspēja, ugunsdrošības noteikumi
Autori Valdis Ziemelis
Vladimirs Jemeļjanovs
Māris Ziemelis
Jeļena Malahova
Struktūrvienība (22200) Darba un civilās aizsardzības institūts
(22251) Tehnogēnās drošības konsultatīvais un apmācību centrs
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Darba un civilās aizsardzības institūta Tehnogēnās drošības konsultāciju un apmācību centrs piedāvā plašu pakalpojumu loku (ugunsdrošības instruktāža, ugunsdrošības instrukcijas, rīcības plāna ugunsgrēka gadījumā, evakuācijas plānu izstrāde u.c.), tajā skaitā apmācības programmu, kuras saturs:

  • ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums;
  • ugunsdrošības profilakse;
  • prakse komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā iestādē, vai sabiedriskā organizācijā.

Apmācību veids: dienas un tālmācības grupas. Iepriekšējā izglītība: vismaz pamatizglītība. Pamatlīmeņa jeb 160 stundu apmācības laikā, no kurām 80 stundas ir prakse, speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem ugunsdrošības pamatjautājumiem: vispārīgiem ugunsdrošības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Tālmācībā var pieteikties un sākt studijas jebkurā laikā!

Iespējamais pielietojums Programma paredzēta par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas) vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.
Priekšrocības

 

 

Ugunsdrošības un aizsardzības sistēmas izveide un attīstība ir nepieciešams un aktuāls priekšnosacījums ikviena uzņēmuma (organizācijas) ilgtspējai. Tā nodrošina preventīvumu jebkurā objektā un darba vidē, jo ugunsgrēka gadījumā uzņēmuma (organizācijas) turpmākā attīstība ir būtiski apdraudēta. Tāpēc Ugunsdrošības speciālistam jābūt pietiekami kompetentam, lai spētu profesionāli izvērtēt un organizēt uguns drošu vidi. Šīs zināšanas topošajiem speciālistiem nodrošina pieredzējuši mācībspēki, kuriem šajos jautājumos ir ilgus gadus uzkrāta praktiskā un arī akadēmiskā pieredze.

Pamatlīmeņa profesionālās pilnveides programma atbilst ES likumdošanas prasībām un iegūstamais sertifikāts ir starptautiski atzīts.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par praktisko kursu organizēšanu un vadīšanu. • Sadarbības projekti. • Līgumdarbi par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu.
Publikācijas
ID 60
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403