Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Biokurināmā mitruma satura noteikšana

Nosaukums Biokurināmā mitruma satura noteikšana
Anotācija

Mitruma saturs ir nozīmīgs biokurināmo raksturojošs parametrs, jo kopā ar kurināmā pelnu saturu veido kurināmā balastu. Jo lielāks kurināmā mitruma saturs, jo vairāk enerģijas tiek patērēts ūdens iztvaikošanai.

Atslēgas vārdi biokurināmā testēšana, kopējais mitruma saturs, references metode, vispārīgās analīzes parauga mitruma saturs
Autori Raimonda Soloha
Vivita Priedniece
Miķelis Dzikēvičs
Vladimirs Kirsanovs
Struktūrvienība (11500) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Mitruma saturs tiek noteikts, izmantojot žāvskapi Ecocell 55. Maksimālā temperatūra iekārtas izmantošanai ir 250 °C. Mitruma saturs kurināmajā tiek noteikts pie 105 °C.

1. att. Žāvskapis Ecocell 55.

Kurināmā kopējais mitruma saturs tiek noteikts atbilstoši standartam LVS EN ISO 18134-1:2016 vai LVS EN ISO 18134-2:2016. Kopējā mitruma satura noteikšanai reprezentatīvs kurināmā paraugs tiek sagatavots atbilstoši standartam LVS EN 14780:2011, reprezentatīvu parauga daudzumu kvartējot, līdz iegūta nepieciešamā parauga masa (min. 300 g) testam. Vispārīgās analīzes parauga mitruma saturs tiek noteikts atbilstoši standartam LVS EN ISO 18134-3:2016 jau žāvētam paraugam, kas ir sasmalcināts līdz daļiņu izmēriem, kas ir mazāki nekā 1 mm. Vispārīgās analīzes parauga mitruma saturs tiek izmantots pelnu satura un sadegšanas siltuma noteikšanas aprēķinā. Kurināmā mitruma saturs tiek izteikts procentos.

Iespējamais pielietojums Mitruma saturs ir viens no galvenajiem kurināmo raksturojošiem parametriem. Žāvskapis tiek izmantots, lai noteiktu dažādu siltumenerģētikā izmantojamu kurināmā veidu, piemēram, šķeldas, granulu u.c. kurināmo, mitruma saturu. Metode tiek izmantota arī, lai noteiktu citu biomasas veidu, kā griķu miziņu, saulespuķu sēnalu u.c. retāk izmantotu kurināmā veidu, mitruma saturu. Zinot kurināmā mitruma saturu, ir iespējams izvērtēt tā sadegšanas efektivitāti un potenciālo pielietojumu siltumenerģijas ieguvē. Žāvskapis var tikt izmantots arī citam lietojumam temperatūru diapazonā līdz 250 °C.
Priekšrocības

Institūta laboratorijās ir uzstādītas modernas testēšanas iekārtas uz kurām strādā augsti kvalificēti darbinieki. Tas nodrošina ticamu un precīzu testēšanas datu iegūšanu un ļauj sagatavot zinātniski pamatotus secinājumus. Turklāt, uz vienas iekārtas var veikt vairāku paraugu vienlaicīgu testēšanu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par biokurināmā analīžu pakalpojumu sniegšanu un starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu. • Līgumi par zinātnisko izpēti.
ID 69
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403