Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Biokurināmā pelnu satura noteikšana

Nosaukums Biokurināmā pelnu satura noteikšana
Anotācija

Pelnu saturs ir nozīmīgs biokurināmo raksturojošs parametrs, jo kopā ar kurināmā mitruma saturu tas veido kurināmā balastu. Jo lielāks kurināmā pelnu saturs, jo zemāks sadegšanas siltums un grūtāka apkures katla apsaimniekošana. Turklāt pelnu saturs ietekmē arī apkures katla lietderības koeficientu, kas raksturo katla energoefektivitāti.

Atslēgas vārdi biokurināmā testēšana, paraugu pārpelnošana, pelni, nedegošā frakcija, degošā frakcija
Autori Raimonda Soloha
Vivita Priedniece
Miķelis Dzikēvičs
Vladimirs Kirsanovs
Struktūrvienība (11500) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Pelnu saturs tiek noteikts, izmantojot mufeļkrāsni paraugu pārpelnošanai Nabertherm P320. Maksimālā krāsns izmantošanas temperatūra ir 1100 °C. Pelnu saturs kurināmajā tiek noteikts pie 550 °C.

1. att. Mufeļkrāsns paraugu pārpelnošanai
Nabertherm P320.

Kurināmā pelnu saturs tiek noteikts atbilstoši standartam LVS EN ISO 18122:2016. Pelnu satura noteikšanai reprezentatīvs kurināmā paraugs tiek sagatavots atbilstoši standartam LVS EN 14780:2011, paraugu sasmalcinot līdz daļiņu izmēriem, kas ir mazāki nekā 1 mm. Kurināmā pelnu saturs tiek izteikts procentuāli uz kurināmā sauso masu. Kurināmā mitruma saturs tiek noteikts atbilstoši standartiem LVS EN ISO 18134-1:2016, LVS EN ISO 18134-2:2016, LVS EN ISO 18134-3:2016. Atbilstoši standartam LVS EN ISO 18122:2016 ir iespējams noteikt arī degošo frakciju pelnu paraugam.

Iespējamais pielietojums Pelnu saturs ir viens no galvenajiem kurināmo raksturojošiem parametriem. Mufeļkrāsns tiek izmantota, lai noteiktu dažādu siltumenerģētikā izmantojamu kurināmā veidu, piemēram, šķeldas, granulu u.c. kurināmo, pelnu saturu. Metode tiek izmantota arī, lai noteiktu citu biomasas veidu, kā griķu miziņu, saulespuķu sēnalu u.c. retāk izmantotu kurināmā veidu, pelnu saturu. Zinot kurināmā pelnu saturu, ir iespējams izvērtēt tā sadegšanas efektivitāti un potenciālo pielietojumu siltumenerģijas ieguvē. Mufeļkrāsns Nabertherm P 320 var tikt izmantota arī, lai noteiktu gaistošo vielu saturu kurināmajā, ko iespējams veikt atbilstoši standartam LVS EN ISO 18123:2016.
Priekšrocības

Institūta laboratorijās ir uzstādītas modernas testēšanas iekārtas uz kurām strādā augsti kvalificēti darbinieki. Tas nodrošina ticamu un precīzu testēšanas datus iegūšanu un ļauj sagatavot zinātniski pamatotus secinājumus. Turklāt, pelnu satura noteikšana ir pilnībā automātiska un trīs paraugi var tikt testēti vienlaicīgi.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par biokurināmā analīžu pakalpojumu sniegšanu un starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu. • Līgumi par zinātnisko izpēti.
ID 70
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403