Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Biokurināmā sadegšanas siltuma noteikšana

Nosaukums Biokurināmā sadegšanas siltuma noteikšana
Anotācija

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Kurināmā testēšanas un izpētes laboratorija piedāvā noteikt biokurināmā sadegšanas siltumu jeb siltumspēju. Sadegšanas siltums ir svarīgs kurināmo raksturojošs lielums, kas nosaka, cik daudz enerģijas ir iespējams iegūt, sadedzinot noteiktu daudzumu kurināmā.

Atslēgas vārdi biokurināmā testēšana, augstākais sadegšanas siltums sausai masai, zemākais sadegšanas siltums sausai masai, zemākais sadegšanas siltums kurināmajam kā saņemts
Autori Raimonda Soloha
Vivita Priedniece
Miķelis Dzikēvičs
Vladimirs Kirsanovs
Struktūrvienība (11500) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Biokurināmā sadegšanas siltums tiek noteikts, izmantojot kalorimetrisko sistēmu IKA C200 vai IKA C2000 basic. Kurināmā augstākā sadegšanas siltuma noteikšana tiek veikta, izmantojot automātisko izoperobolisko metodi (pie references temperatūras 25°C), kurināmo sadedzinot kalorimetriskajā bumbā noteiktos apstākļos.

1. att. Kalorimetriskā sistēma IKA C200 ar skābekļa uzpildes staciju, granulu presi un kalorimetrisko bumbu.

Kalorimetra kalibrācija tiek veikta, sadedzinot sertificētu benzoskābes kalibrantu, kuram ir zināma sadegšanas siltuma vērtība. Pēc eksperimenta veikšanas iegūtais kalorimetriskajā bumbā sadedzinātā parauga augstākais sadegšanas siltums tiek pārrēķināts, lai noteiktu augstāko sadegšanas siltumu sausai masai un zemāko sadegšanas siltumu sausai masai un masai pie saņemtā mitruma satura kurināmajā. Sadegšanas siltuma noteikšana un aprēķini tiek veikti atbilstoši standartam LVS EN 14918:2010. Lai veiktu sadegšanas siltuma aprēķinus, ir nepieciešams noteikt kurināmā mitruma saturu. Kurināmā mitruma saturs tiek noteikts atbilstoši standartiem LVS EN ISO 18134-1:2016, LVS EN ISO 18134-2:2016, LVS EN ISO 18134-3:2016. Kurināmā sadegšanas siltums tiek aprēķināts šādās mērvienībās: MJ/kg, kWh/kg un kcal/kg. Sadegšanas siltuma analīzēm reprezentatīvs kurināmā paraugs tiek sagatavots atbilstoši standartam LVS EN 14780:2011, paraugu sasmalcinot līdz daļiņu izmēriem, kas ir mazāki nekā 1 mm. Paraugs tiek testēts saspiestā formā, no tā izgatavojot granulu, vai arī pulverveidā, izmantojot aizdedzināšanas palīglīdzekļus – acetobutirāta kapsulas vai sadedzināmus tīģeļus

Iespējamais pielietojums Sadegšanas siltums ir viens no galvenajiem kurināmo raksturojošiem parametriem. Tas norāda, cik daudz enerģijas var iegūt, sadedzinot zināmu daudzumu kurināmā. Metode tiek izmantota, lai noteiktu dažādu siltumenerģētikā izmantojamu cietu kurināmā veidu, piemēram, šķeldas, granulu u.c. kurināmo, sadegšanas siltumu. Metode tiek izmantota arī, lai noteiktu citu biomasas veidu, kā griķu miziņu, saulespuķu sēnalu u.c. retāk izmantotu kurināmā veidu, sadegšanas siltumu. Zinot kurināmā sadegšanas siltumu, ir iespējams izvērtēt tā sadegšanas efektivitāti un potenciālo pielietojumu siltumenerģijas ieguvē.
Priekšrocības

Institūta laboratorijās ir uzstādītas modernas testēšanas iekārtas uz kurām strādā augsti kvalificēti darbinieki. Tas nodrošina ticamu un precīzu testēšanas datus iegūšanu un ļauj sagatavot zinātniski pamatotus secinājumus. Turklāt sadegšanas siltuma noteikšana ir pilnībā automātiska.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par biokurināmā analīžu pakalpojumu sniegšanu un starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu. • Līgumi par zinātnisko izpēti.
ID 72
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403