Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Higroskopiskās sorbcijas spējas noteikšana cietiem porainiem materiāliem

Nosaukums Higroskopiskās sorbcijas spējas noteikšana cietiem porainiem materiāliem
Anotācija

Higroskopiskās sorbcijas spēju porainam materiālam raksturo ar sorbcijas izotermu līknēm, kuras nosaka materiāla līdzsvara mitruma sastāvu atkarībā no gaisa relatīvā mitruma. Šai īpašībai raksturīga histerēze, tāpēc nosaka gan sorbcijas (palielinot relatīvo mitrumu testa gaitā), gan desorbcijas (samazinot relatīvo mitrumu no pilna piesātinājuma).

Atslēgas vārdi būvmateriālu testēšana, sorbcijas līkne, desorbcijas līkne, tvaika sorbcija, mitruma saturs, relatīvais mitrums
Autori Reinis Purviņš
Edīte Kamendere
Andra Blumberga
Struktūrvienība (11500) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Materiālu sadalot, tiek iegūta paraugu sērija un, sekojot standartam EN ISO 12571:2013, tas konstantā temperatūrā tiek pakļauts 6 dažādiem relatīvā mitruma lielumiem, regulāri reģistrējot masu ar analītiskajiem svariem. Klimata uzturēšana tiek veikta stikla eksikatoros, izmantojot specifiskus piesātinātus sāļu šķīdumus, kontrolējot gaisa temperatūru un relatīvo mitrumu. Sorbcijas līknes mērījumus sāk ar parauga žāvēšanu, bet desorbcijas līknes mērījumi uzsākti ar materiāla pilnīgu piesātināšanu, kuru iespējams realizēt spiediena plašu eksikatorā 15 bar spiedienā (to var veikt kombinācijā ar mitruma saglabāšanas testu pēc EN ISO 11274:1998 ar pielāgojumiem cietiem materiāliem). Rezultātos ietilpst aprēķinātās mitruma satura vērtības visiem paraugiem un no tās iegūtās sorbcijas un desorbcijas līknes, t.sk. nenoteiktības.

1. att. Sorbcijas līkņu noteikšana eksikatorā.

Iespējamais pielietojums Poraina materiāla higroskopiskās sorbcijas līknes raksturo materiāla pielāgošanos gaisa relatīvajam mitrumam un tvaika pāreju materiālā. Tvaika sorbcijas līknes tiek izmantotas, lai sintezētu ūdens vadītspējas funkcijas higroskopisko apgabalu. To izmantošana ir iestrādāta higrotermiskās modelēšanas programmās Delphin, WUFI u.c. Tajās, ievadot mērījumu rezultātus, ir iespējams simulēt attiecīgo materiālu tā reālajā pielietojumā (piemēram, lai noskaidrotu iekšējās siltināšanas ietekmi uz ēkas sienu, kuru sastādošie materiāli ir ar neizpētītām īpašībām).
Priekšrocības

Testa metode ir pagaidām precīzākā, kas izstrādāta konkrētajam pielietojumam. Sorbcijas un desorbcijas līknes var tikt noteiktas 1-2 mēnešu laikā.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Koncepcijas eksperimentālā pārbaude: uzsākta izpēte un izstrāde (analītiskie / laboratorijas pētījumi), lai apstiprinātu prognozes par tehnoloģijas komponentēm
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par materiālu testēšanas pakalpojumu sniegšanu un starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu. • Līgumi par zinātnisko izpēti.
ID 73
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403