Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Nesagraujošās testēšanas darbi

Nosaukums Nesagraujošās testēšanas darbi
Anotācija

Drošības nodrošināšanai un savlaicīgai objektu nodošanai ekspluatācijā aizvien lielāka uzmanība veltāma kvalitatīvai un vienlaikus operatīvai nesagraujošai pārbaudei jeb testēšanai. Šādi nesagraujošās testēšanas darbi tiek veikti saskaņā ar klienta vajadzībām, ātri, neradot būtiskus traucējumus klientu ikdienas darbībai un tie ir ekonomiski izdevīgi.

Atslēgas vārdi kvalitātes atbilstības novērtēšana, risku minimizēšana, operativitāte, sertificēti speciālisti
Autori Aivars Šveics
Ilmārs Šteinbergs
Struktūrvienība (04056) Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorija piedāvā veikt šādus pakalpojumus klienta objektos:

  • metinājumu kvalitātes kontrole ar defektu lokalizāciju;
  • virskārtas un zemvirskārtas defektu (plaisu, ieslēgumu, poru, tukšumu) lokalizācijas noteikšana dažādu materiālu detaļās, izmantojot ultraskaņas, magnētiskās un penetrācijas metodes;
  • materiāla biezuma noteikšana ar vienpusēju piekļūšanu diapazonā no 0.6 līdz 500 mm un izšķiršanas spēju 0.01 un 0.1 mm;
  • betona stiprības un viendabības noteikšana ar ultraskaņu, tai skaitā neredzamo plaisu noteikšanu blīvos materiālos (granītā, marmorā un citos līdzīgos materiālos);
  • redzamo plaisu dziļuma noteikšana no virsmas (līdz 100 mm.);
  • materiāla elektrovadāmības noteikšana;
  • materiāla cietības noteikšana HB, HRC vai relatīvās vienībās uz detaļu virsmām;
  • pārklājumu biezuma noteikšana diapazonā no 4 līdz 2000 µm uz magnētiskiem materiāliem (cinkojuma, laku, krāsu biezuma noteikšanu);
  • materiāla virsmas temperatūras noteikšanu no attāluma ≤15 m temperatūras diapazonā no -30° C līdz +400° C ar ± 1% precizitāti.

1. att. Ultraskaņas testēšanas prncips..

Iespējamais pielietojums Plaša sortimenta testēšanas darbi var tik operatīvi veikti dažādos tautsaimniecības objektos renovācijas vai avāriju gadījumos, ražotnēs, kā arī ūdens apgādes, hidrotehnisko un līdzīgu sistēmu objektos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta slēpto defektu atklāšanai elementos un mezglos, kā arī atbilstības standartiem novērtēšanai.
Priekšrocības

Mūsu testēšanas pakalpojumu izmantošana ļauj minimizēt riskus, kā arī sekmē darbu efektivitāti objektos. Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorijas darbinieki ir augsti kvalificēti, sertificēti, ar daudzu gadu bagātīgu pieredzi speciālisti.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par nesagraujošās testēšanas veikšanu.
ID 79
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403