Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Elektroenerģijas jaudas efektivitātes paaugstināšana

Nosaukums Elektroenerģijas jaudas efektivitātes paaugstināšana
Anotācija

Elektroenerģijas patēriņš no gada gadā pieaug un tiek prognozēts patēriņa pieaugums par 2% gadā nākošo 15 gadu laikā. Rezultātā pieaug privāto un publisko subjektu izmaksas. Jo lielāka ir iekārtas jauda, jo vairāk elektroenerģijas tā patērē.

Bieži izplatīta ir prakse, ka klienti sākotnēji pieprasa jaudu ar rezervi, domājot par uzņēmējdarbības attīstību nākotnē, tomēr faktiski ir uzstādījuši efektīvākas tehnoloģiskās iekārtas, kurām tik daudz jaudas nav nepieciešams.

Nereti ir maldīgs priekšstats, ka ietaupījumu var gūt, vien samazinot iekārtu darbības un ražošanas laiku, tomēr lielāko ieguvumu var dot izvērtēta elektroenerģijas izlietošanas efektivitāte un aprēķināta nepieciešamā elektrotīkla jauda. Šajā nolūkā nepieciešams veikt elektroenerģijas patēriņa analīzi un izvērtēt iespējas kļūt par efektīvu elektroenerģijas lietotāju.

Jaudas optimizācija ir aktuāla ikvienam saimnieciskās darbības veidam.

Atslēgas vārdi elektroenerģijas patēriņš, reaktīvā jauda, optimizācija, izmaksu minimizācija
Autori Kristaps Vītols
Struktūrvienība (11101) Elektrotehnikas un elektronikas katedra
(11100) Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
Mežsaimniecība un mežizstrāde
Zivsaimniecība
Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve
Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
Metāla rūdu ieguve
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
Pārtikas produktu ražošana
Dzērienu ražošana
Tabakas izstrādājumu ražošana
Tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana
Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Metālu ražošana
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana
Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
Citu transportlīdzekļu ražošana
Mēbeļu ražošana
Cita veida ražošana
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Ar jaudas analizatoriem tiek veikti mērījumi, izveidots patērētās jaudas grafiks un tiek noteikta vidējā, maksimālā un minimālā jaudu, kā arī noteikts aktīvās un reaktīvās jaudas sadalījums. Palielinātas reaktīvās vai kropļotas jaudas gadījumā tiek piedāvāts izstrādāt tehniskus un organizatoriskus ieteikumus nepilnību novēršanai un jaudas patēriņa optimizācijai.

1. att. Mērījumi tiek veikti ar mūsdienīgiem tīkla parametru reģistratoriem.

Iespējamais pielietojums Elektroenerģijas jaudu mērījumus un analīzi var veikt: • ražošanas objektiem rūpniecībā, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, to atsevišķiem agregātiem un/vai tehnoloģiskai plūsmai; • ēkām; • slimnīcām un citām publiskām organizācijām; • mājsaimniecībās.
Priekšrocības

Analīzes rezultātā klients saņem informāciju par saņemtās elektroenerģijas izmantošanas lietderīgumu, kā arī par iekārtu patērētās jaudas sadalījumu un iekārtu noslogojumu.

Izpētes un analīzes rezultātā izstrādāto ieteikumu īstenošana sekmē ar elektroenerģijas patēriņu saistīto izmaksu minimizāciju, kā arī veicina energotaupīgas tehnoloģijas izmantošanu turpmāk un elektroenerģijas lietotāju racionālu domāšan, pieņemot lēmumus par turpmāko attīstību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi. • Sadarbības līgumi.
ID 87
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403