Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens
Andrejs Šiškins, Nikolajs Toropovs, Aleksandrs Korjakins, Jurijs Ozoliņš

Izgudrojums attiecas uz noplūdušo naftas produktu savākšanu. Piedāvātais poraina oglekļa granulveida sorbenta izgatavošanas paņēmiens ietver šādus secīgus soļus: viskozas masas izgatavošanu no sapropeļa suspensijas un kūdras; sausā maisījuma (kūdra, kūdras putekļveida atkritumi, sūnas, feromagnētiskās daļiņas, opcionāli mikrosfēras) pievienošanu iegūtajai viskozajai masai un rūpīgu samaisīšanu, līdz tiek iegūta viendabīga masa; granulu ar diametru no 2 līdz 20 mm veidošanu no iepriekš iegūtās viendabīgās masas; iegūto granulu žāvēšanu un pēc tam sekojošu pirolīzi pie temperatūras 400 līdz 800 °C. Rezultātā veidojas oglekļa granulas ar lielu īpatnējo virsmu, mazu blīvumu un porainības gradientu. Sorbentam bez papildu apstrādes piemīt hidrofobas īpašības. Pateicoties palielinātai peldspējai un hidrofobitātei, iegūto sorbentu var izmantot ūdens virsmas attīrīšanai no naftas produktiem, īpaši no plāna (no 0,5 līdz 3,0 mm) naftas slāņa, kā arī no biezākiem slāņiem. To var vai nu izbērt uz ūdens virsmas, vai izmantot kā peldošu konstrukciju pildījumu, piemēram, aizsargbonās ar sorbentu, ūdens attīrīšanas kārtridžveida filtros. Sorbenta sastāvā ir feromagnētiskas daļiņas un slēgtas dobas mikrosfēras, kas nosaka labu sorbenta peldspēju un kas sorbenta savākšanas procesu ļauj īstenot ar elektromagnētiskiem savācējiem.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv