Metode metālu izdalīšanai no ūdens šķīduma
Andrejs Šiškins, Viktors Mironovs, Tālis Juhna, Jurijs Ozoliņš

Izgudrojums attiecas uz ekoloģijas nozari, konkrēti uz metālu izdalīšanu no ūdens šķīdumiem, tai skaitā no notekūdeņiem ar augstu metālu jonu koncentrāciju. Tiek piedāvāta metāla izdalīšanas metode no ūdens šķīduma, kas paredz cita metāla, kam ir zemāks standartpotenciāls nekā izdalāmajam metālam, pulvera pievienošanu. Tas atšķiras no zināmiem paņēmieniem ar to, ka suspensiju (metāla pulveris šķīdumā, no kura tiek ekstrahēts metāls) apstrādā, izmantojot hidrauliskus mikrotriecienus. Kā hidraulisku mikrotriecienu avotu izmanto liela ātruma dispergatoru-kavitatoru, impulsveida elektrisko izlādi vai impulsveida elektromagnētisko lauku.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv