Ar retzemju elementiem leģētu telekomunikāciju optisko šķiedru efektīvā laukuma mērīšanas sistēma
Ingrīda Lavrinoviča, Jurģis Poriņš, Andis Supe, Ģirts Ivanovs

Izgudrojums ir saistīts ar telekomunikāciju nozari, konkrēti ar optiskajām viļņgarumdales blīvēšanas sistēmām (WDM), kurās tiek izmantoti ar retzemju elementiem leģēti optisko šķiedru pastiprinātāji. Izgudrojums ir ar retzemju elementiem leģētu telekomunikāciju optisko šķiedru efektīvā laukuma mērīšanas sistēma ar mikropozicionieri, ar kuru iegūt leģētās optiskās šķiedras efektīvā laukuma vērtību, piemērojot šķērsnobīdes mērījumu metodi. Mērīšanas sistēma satur divus gaismas avotus (1, 2), kas pieslēgti pie Y veida apvienotāja pēc optiskās jaudas (3), aiz kura novietots mikropozicionieris (5), kam uz vienas platformas nostiprināta optiskā šķiedra (8), kuras izejā pieslēgts optiskā spektra analizators (9), turklāt mikropozicioniera (5) darbības nodrošināšanai tam pieslēgts mikropozicioniera vadības bloks (6) un dators (7), kā arī divi mikroskopi (4), kuri ir vērsti uz mērāmās optiskās šķiedras (8) gala virsmu no diviem rakursiem, kas savstarpēji atšķiras par 900.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv