Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Minisfēras saturošs kompozitmateriāls

Patenta veids Latvijas
Patenta numurs LV15322
Nosaukums Minisfēras saturošs kompozitmateriāls
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.06.2019
Patenta pieteikuma datums 12.12.2017
Autori Viktors Mironovs , Aleksejs Tatarinovs
Struktūrvienība (24602) Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija