Dziļās apmācības neironu tīkla aparatūra un attēlu apstrādes paņēmiens
Agris Ņikitenko, Kārlis Berkolds

Izgudrojums attiecas uz elektroniku, konkrēti uz elektroniskām sistēmām, kas balstās daudzu specializētu mikroprocesoru izmantošanā vienota uzdevuma risināšanai. Izgudrojums ir dziļās apmācības neironu tīkla aparatūra, kas satur vairākus vispārējas nozīmes programmējamus mikroprocesorus un neironu tīklu mikroprocesorus un ir apvienoti vienotā daudzslāņu dziļās apmācības aparatūrā realizētā neironu tīklā. Katrs no tīkla slāņiem satur vienu vadības mikroprocesoru un vienu neironu tīkla mikroprocesoru, šādi veidojot unificētu konvolūcijas slāņa struktūru, kas ļauj salīdzinoši vienkārši mērogot risinājumu un slāņa vadības programmatūru pielāgot konkrētu uzdevumu veikšanai. Vadības mikroprocesori var tikt sinhronizēti, veidojot datu apstrādes konveijeru, kas ļauj vienlaikus dažādos konvolūcijas slāņos apstrādāt dažādus ieejas datus, būtiski uzlabojot kopējo risinājuma veiktspēju. Piedāvāts paņēmiens attēlu atpazīšanai, izmantojot izgudroto dziļās apmācības neironu tīkla aparatūru.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv