Sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu
Edmunds Kamoliņš, Kārlis Sējējs, Rihards Elmanis-Helmanis, Kārlis Gulbis

Izgudrojums attiecas uz elektromehānikas nozari, precīzāk, uz sinhronajiem relaktances elektriskajiem ģeneratoriem, kuri tiek lietoti kā mazas un vidējas jaudas ģeneratori ar mainīgu rotācijas frekvenci, piemēram, vēja enerģijas iekārtām.Izgudrojuma mērķis ir paaugstināt minētā ģeneratora lietošanas drošību un efektivitāti, samazinot vara daudzumu un elektriskos zudumus ģeneratora tinumā, kurā ir apvienoti enkura un ierosmes tinumi, kā arī paaugstināt ģeneratora īpatnējo jaudu, izveidojot trīsfāžu tinumu ar paaugstinātu tinumu koeficientu.Tiek piedāvāts sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu, kas satur zobotu rotoru bez tinumiem, statoru, kura zobi aptverti ar enkura tinumu spolēm, kuras elektriski ir apvienotas ar ierosmes tinumu, un trīsfāžu transformatoru, kurš savienots ar ģeneratora enkura tinuma spolēm. Transformatora sekundārais tinums ir slēgts trīsstūrī, un tā izvadi ir savienoti ar taisngriezi.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv