Paņēmiens un iekārta poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām
Viktors Mironovs, Pāvels Stankēvičs, Aleksandrs Korjakins, Aleksandrs Poļakovs

Izgudrojums attiecas uz pulvermetalurģijas nozari, konkrēti, uz paņēmieniem un iekārtām saķepināto izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām. Izgudrojums ļauj iegūt lielāku piesūcināšanas suspensijas apjomu, vienlaikus piesūcināt lielāku izstrādājumu skaitu un paaugstināt piesūcināšanas kvalitāti. Piedāvāta iekārta, kas satur piesūcināšanas kameru (4), konteineru (5) izstrādājumiem (6), eļļas tilpni (1) un vakuumsūkni (7). Minētā iekārta papildus satur sajaucēju-disperģētāju (3), kas ar ventiļu un cauruļvadu sistēmu, divām sūcējcaurulēm un vienu spiedcauruli ir savienots ar eļļas tilpni (1), turklāt sajaucēja-disperģētāja (3) spiedcaurule ir savienota ar piesūcināšanas kameru (4), bet vakuumsūkņa (7) izplūdes caurule ir savienota ar suspensijas tilpni. Starp piesūcināšanas kameru (4) un suspensijas tilpni ir uzstādīts eļļas filtrs (16).Piedāvāts arī paņēmiens saķepināto izstrādājumu piesūcināšanai, izmantojot minēto iekārtu. Saskaņā ar minēto paņēmienu piesūcināšanas suspensiju pakļauj kavitācijai sajaucējā-disperģētājā (3) ar divkāršo cirkulāciju, līdz iegūta homogēna suspensija, pēc tam suspensiju padod uz ūdens un gaisa necaurlaidīgu piesūcināšanas kameru (4), kurā ir izvietoti izstrādājumi (6), kurus iztur suspensijā 20 līdz 30 minūtes, no piesūcināšanas kameras (4) atsūknē gaisu un eļļas tvaikus un padod tilpnē suspensijas sagatavošanai. Piesūcināšanas procesa laikā piesūcināšanas kamerā (4) spiedienu neobligāti paaugstina līdz 2 bar.Izgudrojumu var izmantot keramisko materiālu ražošanā, koksnes un citu materiālu piesūcināšanai.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv