Aizvietotu 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6-dionu kā aldehīdu sintētisko ekvivalentu izmantošanas paņēmiens
Inese Mieriņa, Māra Jure, Viktorija Vitkovska

Izgudrojums attiecas uz organsikās ķīmijas nozari, konkrēti, uz aizvietotu 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6-dionu izmantošanu par aldehīdu sintētisko ekvivalentu. Paredzēts paņēmiens aldehīdu iegūšanai, kā arī to in situ sintēzei un secīgai pārvēršanai par 2,4-dioksaspiro[5.5]undekān-1,5,9-trioniem vai Šifa bāzēm.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv